Tag Archives: skap

Fordeling av skapplass 2012 vårsemesteret

Hei alle sammen,
da er skapplassene fordelt. De som skal dele skap kontakter hverandre for å avtale utlevering av passord eller nøkkel til lås. For de som ikke har søkt om skapplass men alikevel har et skap per dags dato, må være snill og rydde ut av disse innen mandag 20 februar.

Gjør oppmerksom på at ikke alle skapene har stang til å henge utstyret på. Onsdag 22 februar blir det arrangert dugnad, og vi ønske derfor at alle skapene står ulåste denne dagen slik at vi får ordnet dette. Oppfordrer dere alle til å komme på dugnad for å hjelpe til 🙂

[table “13” not found /]

Hilsen Anette Elde,
For styret

 

Søknad om skapplass / application for locker

Det er nå på tide å søke om skapplass for våren 2012. Søknad om skap fylles ut her.

Alle som ønsker skapplass må søke om dette, uansett om du sitter i styre eller har andre verv i SUB. Siste frist for å sende inn søknad er søndag 12. februar. Styret vil ta en avgjørelse mandag 13. februar.

Hilsen Anette Elde,
For styret

——————–

It’s time to apply for lockers at SUB for the spring semester 2012. Application for a locker can be found on this link.

Everyone that wants a locker has to send an application, regardless of current position or assignment in the club. The deadline for the application is Sunday 12 February.

Kind regards,
Anette Elde

Skapplassfordeling fram til jan/feb-2012

Da er skapplassane i nytt lokale, i tida fram til neste styre er på plass, fordelt.

Ikkje alle skapa har slåer enda, dette er på trappene, skru dei gjerne opp sjølve!

Alt det praktiske rundt kven som skal dele skap, og rutiner dykk imellom, ordner dykk opp sjølve.
Vær oppmerksom på at skapa er småe, dei fleste er tomannsskap sett bort frå to stk, slik at drakter, flasker og baljar må stablast for seg.

[table “13” not found /]

For styret,
Gjertrud

Skapordning vårsemesteret 2011

Jeg vil på vegne av styret presentere skapordningen for vårsemesteret 2011. For å gjøre ting enkelt, kontakter de nye som har fått skapplass de personene som de skal dele skap med, for å avtale utlevering av passord eller nøkkel til lås.

Jeg vil påpeke at årsavgiften må være betalt for å få skap og for å beholde skapplassen til våren kreves det at en dykker regelsmessig. De om skal ut av skapene må være ute innen

27. februar. Vær oppmerksom på at dette skap-semesteret er litt ekstraordinært, ettersom vi blir nødt til å flytte ut av Garasjen i løpet av våren. Dette vil mest sannsynlig skje rundt mai-måned. Ny søke- og tildelingsrunde vil da bli foretatt. Dette kommer det mer informasjon om senere.

Skapnr. Navn:

 1. Christoffer V. Fjelldal, Joar Ludvigsen, Ingrid Refsnes
 2. Brian Jenssen, Roger Larsen
 3. Øyvind Haugseth, Øyvind Reinshol
 4. Marie Hagen, Bjørnar Paasche
 5. Even Nordstrøm, Anette Elde
 6. Christoffer Humphrey, Arne Godvik
 7. Linn Axdal-Solli, Arve Solli
 8. Dag Skjelvik, Ingeborg Runde
 9. Arne Sletteng, Øyvind Grassdal
 10. Ask Økland, Andreas Persson
 11. Ane Mengshoel, Yngve Hønsi Aafedt
 12. Gunnar Follesø, Ola Mjanger
 13. Anders Schouw, Siv Taule
 14. Mari Moren, Trond Gjertsen
 15. Alisdair Mclullan, Karen Stensland
 16. Peter Aglen
 17. NITROX
 18. Bjarte Kileng, David Kyte
 19. Andreas Rosland, Gunnar Hovland, Henrik Øgård
 20. Jørgen Hovind, Trond Almendingen, Therese Jakobsen
 21. Thomas Hegland, Tom Fredrik Iversen
 22. Tom Christer Fløgstad, Geir Johannesen
 23. Øyvind Brevik, Geir Andrè Nummedal, Stian Eikeland
 24. Bernt Hustad Hembre, Gjertrud Øvstetun,Tina Dale
 25. Klubbutstyr

De som skal ut:

 • Bjørn-Thore Seljeid
 • Anette Bratvold
 • Rune Nygaard
 • Tony Clasesson

De som skal inn:

 • Anette Elde
 • Jørgen Hovind
 • Tom Fredrik Iversen
 • Tina Dale

Mvh.
Karoline Opåsen

Skapplass vårsemesteret 2011

Nå er det tid for å søke om skapplass.
Søknaden sendes til meg, Karoline Opåsen.
Søknaden skal altså IKKE sendes til sub-nett!

Søknaden skal inneholde:

 • Navn
 • Antall dykk i år (både med og uten SUB)
 • Verv i SUB
 • Annen innsats for SUB (feks. dugnader osv.)
 • Ditt faktiske behov for skapplass (har du bil, har du mye utstyr osv.)
 • Nåværende skapnummer (dersom du ble tildelt skap høstsemesteret 2010)

Alle som ønsker skapplass må sende inn søknad, uansett om du sitter i styret eller har andre verv i klubben.

Siste frist for søknad er søndag 13. februar. Avgjørelsen vil bli tatt av styret påfølgende mandag, 14. februar.

Mvh.
Karoline Opåsen,
Styremedlem

English

It’s time to apply for lockers at SUB for the spring semester 2011.
The application is to be sent to me, Karoline Opåsen.
Notice: Do NOT send your application to subnet.

The application must contain:

 • Name
 • Number of dives this year (both with SUB and private)
 • Tasks in SUB
 • Other contributions to the club
 • Explain your actually need for a locker (do you have a car, do you have a lot of equipment…)
 • Present locker number (if you have one)

Everyone who wants a locker must send an an application, regardless of current or previous assignments in the club.
I need the applications by Februrary 13th.

Best Regards,
Karoline Opåsen