CMAS P3 – Dykkeledelse

CMAS P3 gir en omfattende gjennomgang av dykketeori og mestring av praktisk dykking. Den har spesiell fokus på dykkeledelse, organisering av dykking og avanserte dykkemetoder. Sertifikatet kvalifiserer dykker til å dykke ned til 39 meter, gjennomføre korte dekompresjonsstopp, å være assistent på kurs og å delta på instruktørkurs.

Kurset består av minst 25 teoritimer som leder frem til teorieksamen. Teorien holdes over åtte kvelder. Den praktiske biten består av minst åtte sjødykk og to overflatemoduler, arrangert over seks dykkedager. Kurset strekker seg over ca en måned.

Teoridelen dekker blant annet dykketeknikk, dykkepraksis, avansert dykkeutstyr, kompressor, søk og hev, dykkefysikk, dekompresjon, dykkefysiologi, helseaspekter ved dykking, dykkemedisin, dykkeledelse, nødsituasjonshåndtering, instruksjon, sjøvett og regelverk. Praksisdelen består blant annet av videregående svømmeteknikk, navigasjon, berging, søk, ledelse, instruksjon og problemløsning.

Forkrav: CMAS P2, PADI Rescue Diver eller tilsvarende sertifisering fra annen anerkjent dykkeutdanningsorganisasjon. Kandidaten må ha minst 60 sjødykk før kurset starter, hvorav minst 20 i området 20–30 meter.

Pris: kr. 4000/5500 (student/ikke-student). Dette inkluderer læreboken Avansert apparatdykking (kr. 525,-) og sertifisering.

Last ned rammeplanen.