Utlån/leie

Utlånsrutiner

Utlån av utstyr foregår fra «Garagen» ved å møte på klubbdykk. Deltagere på klubbdykk har førsteprioritet til utstyret. Du finner oversikten over klubbdykk i vår semesterplan. Utstyret skal tilbakeleveres senest på neste klubbdykk, og senest etter 3 dager.

Skulle det være behov for å låne utstyr lengre enn til neste klubbdykk eller mer enn 3 dager må søknad med begrunnelse sendes til styret. Husk at styret må få tid til å behandle søknaden, så vær ute i god tid.

Alt utstyr som SUB-BSI disponerer skal være merket. I «Garagen» er det en ringperm med et ark for hver utstyrsenhet. Skal man feks. låne en vest slår man opp i ringpermen og finner arket med vestens nummer. Her skal lånerens navn noteres, samt tidspunktene for utlån og tilbakelevering. Gi også en kort kommentar om vestens tilstand. Dersom det oppstår feil på noe av utstyret skal det merkes og legges på bordet i «Garagen». Det skal gis en kort beskrivelse av skadens art.

Utleiepriser
Kun SUB-medlemmer kan låne eller leie klubbens utstyr. Garasjevakten kan tillate besøkende ikke-medlemmer å være med på ett (1) klubbdykk. Disse kan da låne/leie utstyr til dette klubbdykket.

Alt utlån utover en dag krever søknad til styret. Ventiler, vester og flasker kan lånes til neste subdykk, maks 3 dager uten søknad.

Utstyrskomponent Dag Helg/3 dager Uke
Tilhenger 100 kr 100 kr 200 kr
Drakt 85 kr 170 kr 400 kr
Vest Gratis i inntil 3 dager 50 kr
Flaske Gratis i inntil 3 dager 50 kr
Ventilsett Gratis i inntil 3 dager 50 kr

All utleie skjer i henhold til fastsatte regler.

  • Vinge, ventilsett og flaske kan lånes gratis til medlemmer frem til neste klubbdykk eller inntil 3 dager.
  • All utstyrsleie utover 3 dager skjer kun etter søknad til styret, prisen regnes da ut på grunnlag av kombinasjoner av prisene i tabellen over.
  • Utleie av båt, kompressor eller tilhenger skjer alltid kun etter søknad til styret Ikke-medlemmer betaler 150 kr for leie av drakt på klubbdykk.
  • Vest, ventil og flaske er gratis.
  • For å få leie utstyr til privatdykk må man være medlem av SUB og ha deltatt på minst et klubbdykk tidligere

Klubbdykkene koster 85 kr for medlemmer og 170 kr for ikke-medlemmer, pluss eventuelle utgifter ved bruk av båt.

Ikke-medlemmer betaler da 170 kr for leie av drakt på klubbdykk. Vest, ventil og flaske er gratis.

Adgangskort til klubblokalene har et depositum på 500 kr.

Ytterligere utstyr kan leies for anvendelse av klubbens medlemmer mot søknad til styret i rimelig tid.