Skapordningen høstsemesteret 2010

Hei! Jeg vil på vegne av styret presentere skapordningen for høstsemesteret 2010. For å gjøre ting enkelt, anbefaler jeg de nye som har fått plass å kontakte de personene de skal dele skap med, for å avtale utlevering av passord eller nøkkel til lås. Jeg vil påpeke at...