Kurs

SUB-BSI arrangerer CMAS kurs på alle nivå. Vi arrangerer normalt et grunnkurs og et videregående kurs pr semester. Kurs vil ble annonsert på SUBnett, eller du kan ta kontakt med  skolesjef  for å høre når neste kurs skal være.

Les mer om kursene på undermenyen.