CMAS Nitrox Diver

Emnekurset CMAS Nitrox Diver gir kompetanse til å planlegge og gjennomføre dykk med nitrox med en okygeninnhold opp til 40 prosent. Kurset gir en gjennomgang om fordelen og ulempene med nitroxdykking, samt klargjøring og merking av utstyr. Herunder kommer relevant dykkefysikk og dykkefysiologi, planlegging av nitroxdykk, fyllemetoder og merking. Kurset omfatter rundt 4 timer med teoriundervisning som leder frem til teorieksamen. Teoridelen går normalt over en kveld.

SUB tilbyr gratis nitrox fra membrananlegget til sine medlemmer med nitroxsertifikat. Kurset gir utsjekk på bruk av kompressor slik at man kan fylle luft selv fra anlegget.

SUB arrangerer normalt nitroxkurs hvert semester. Kurs annonseres på mailinglisten Subnett og på Facebook.

Pris: kr. 800 kr

Faktura sendes på e-post/e-faktura.

Last ned rammeplanen.