Emnekurset CMAS Nitrox Diver gir kompetanse til å planlegge og gjennomføre dykk med nitrox med en okygeninnhold opp til 40 prosent. Kurset gir en gjennomgang om fordelen og ulempene med nitroxdykking, samt klargjøring og merking av utstyr. Herunder kommer relevant dykkefysikk og dykkefysiologi, planlegging av nitroxdykk, fyllemetoder og merking.

Kurset omfatter minst fem timer med teoriundervisning som leder frem til teorieksamen, og ett erfaringsdykk. Teoridelen går normalt over to kvelder, men kan komprimeres til en kveld. Pensum kan lånes under kurset. SUB tilbyr gratis nitrox fra membrananlegget til sine medlemmer med nitroxsertifikat. Kurset gir utsjekk på bruk av kompressor slik at man kan fylle luft selv fra anlegget.

SUB arrangerer normalt nitroxkurs hvert semester. Kurs annonseres på mailinglisten Subnett og på Facebook.

Pris: kr. 600,- for kun Nitrox kurs. Tas kurset i forbindelse med CMAS** koster det 450,-

Læreboken som skal brukes er Grunnleggende dykking med nitrox og kan kjøpes for kr. 250,-

Faktura sendes på e-post. 

Last ned rammeplanen.