Marinarkeologikurs

Kurset gir innføring i arkeologi under vann. Emner inkluderer generelt om kulturminner under vann, kulturminneområder under vann, kystens kulturmiljø, skipsfunn, ulike skipskonstruksjoner, bruk av skipsfunn som kilde og dokumentasjon av skipsfunn.

Kurset har en teoridag og en dykkedag, hvor det øves på dokumentasjon i praksis. Kurset arrangeres normalt over en helg.