SUB-BSI
Postboks 1139
5809 BERGEN
OBS NYTT; Bankkonto: 3633 57 41778

Navn:   Studentenes Undervannsklubb Bergen – Bergenstudentenes Allianseidrettslag
Organisasjonsnummer: 990 479 259