CMAS Nitrox/Trimix Blender

Emnekurset gir solid kunnskap om håndtering og fylling av nitrox og/eller trimix ved hjelp av partialtrykksmetoden. Kurset gir kunnskap om risiko forbundet med slik blanding, spesielt med hensyn på håndtering av rent oksygen under trykk. Eleven lærer å beregne hvordan ønsket nitrox gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogrammer kan benyttes til dette. Kurset gir også innsikt i helse- og sikkerhetsfarer ved blending, oksygenrensing av flasker og kontroll av dette, samt praktisk trening i blending.

Kurset består av ca. fem teoritimer, normalt over en kveld, som leder frem til teorieksamen. I tillegg kommer praktisk blending. SUB har et partialtrykkssystem som tillater høyere oksygenprosenter enn ved bruk av membranssystemet. Etter å ha bestått blenderkurset, kan en søke om medlemskap i Gassgruppa, noe som gir adgang til selv å fylle på partialtrykkssystemet.

SUB arrangerer dette kurset ved behov. Kurs blir annonsert på mailinglisten Subnett og på SoMe.

Lærebok: Gasblenderhåndbogen (dansk).

Pris: 1550 kr.

Ved innmelding i gassgruppen i forbindelse med kurs (noe som første år koster både innmeldings- og årsavgift totalt 1500kr) koster kurset 800 kr