Emnekurset gir solid kunnskap om håndtering og fylling av nitrox og/eller trimix ved hjelp av partialtrykksmetoden. Kurset gir kunnskap om risiko forbundet med slik blanding, spesielt med hensyn på håndtering av rent oksygen under trykk. Eleven lærer å beregne hvordan ønsket nitrox gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogrammer kan benyttes til dette. Kurset gir også innsikt i helse- og sikkerhetsfarer ved blending, oksygenrensing av flasker og kontroll av dette, samt praktisk trening i blending.

Kurset består av minst syv teoritimer, normalt over tre kvelder, som leder frem til teorieksamen. I tillegg kommer praktisk blending. SUB har en partialtrykkssystem som tillater høyere oksygenprosenter enn ved bruk av membranssystemet. Bestått blenderkurset vil, etter søknad til styret, gi adgang til selv å fylle på partialtrykkssystemet.

SUB arrangerer dette kurset uregelmessig. Kurs blir annonsert på mailinglisten Subnett. Lærebok: Gasblender & servicetechnicianhåndbogen (dansk).

Last ned rammeplanen.