CMAS Nitrox Blender

Emnekurset gir solid kunnskap om håndtering og fylling av nitrox  ved hjelp av partialtrykksmetoden. Kurset gir kunnskap om risiko forbundet med slik blanding, spesielt med hensyn på håndtering av rent oksygen under trykk. Eleven lærer å beregne hvordan ønsket nitrox gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogrammer kan benyttes til dette. Kurset gir også innsikt i helse- og sikkerhetsfarer ved blending, oksygenrensing av flasker og kontroll av dette, samt praktisk trening i blending.

Kurset består av ca. fem teoritimer, normalt over en kveld, som leder frem til teorieksamen. I tillegg kommer praktisk blending. SUB har en partialtrykkssystem som tillater høyere oksygenprosenter enn ved bruk av membranssystemet. Etter å ha bestått blenderkurset, kan en søke om medlemskap i Gassgruppa, noe som gir adgang til selv å fylle på partialtrykkssystemet.

SUB arrangerer dette kurset uregelmessig. Kurs blir annonsert på mailinglisten Subnett. Lærebok: Gasblenderhåndbogen (dansk).

 

Pris: 1550 kr.

Ved innmelding i gassgruppen i forbindelse med kurs (noe som første år koster både innmeldings- og årsavgift totalt 1500kr) koster kurset 800 kr

Last ned rammeplanen.