Emnekurset gir solid kunnskap om håndtering og fylling av nitrox ved hjelp av partialtrykksmetoden. Kurset gir kunnskap om risiko forbundet med slik blanding, spesielt med hensyn på håndtering av rent oksygen under trykk. Eleven lærer å beregne hvordan ønsket nitrox gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogrammer kan benyttes til dette. Kurset gir også innsikt i helse- og sikkerhetsfarer ved blending, oksygenrensing av flasker og kontroll av dette, samt praktisk trening i blending.

Kurset består av minst syv teoritimer, normalt over tre kvelder, som leder frem til teorieksamen. I tillegg kommer praktisk blending. SUB har en partialtrykkssystem som tillater høyere oksygenprosenter enn ved bruk av membranssystemet. Bestått blenderkurset vil, etter søknad til styret, gi adgang til selv å fylle på partialtrykkssystemet.

SUB arrangerer dette kurset uregelmessig. Kurs blir annonsert på mailinglisten Subnett. Lærebok: Gasblender & servicetechnicianhåndbogen (dansk).

Last ned rammeplanen.