Båtkurs

SUB tilbyr tre ulike kurs i forhold til bruk av båt. Disse kursene arrangeres for å styrke medlemmenes maritime kompetanse og dermed heve sikkerheten i klubben.

Båtførerprøven

Båtførerprøven er et rent teorikurs som dekker grunnleggende sjømannskap, navigasjon og regelverk for fritidsbåt. Blant emnene er sikkerhetsutstyr, fortøyning, håndtering av nødsituasjon, lanterner, vikeplikt, signaler, sjømerker, bruk av kart og kompass, samt elektronisk kommunikasjons- og navigasjonsutstyr.

Kurset kjøres normalt over to kvelder i løpet av en uke og leder frem til en teorieksamen. Eksamensavgiften er for tiden kr. 874,- i tillegg tilkommer evt. pensumbok. Sertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Båtførerprøven er obligatorisk for alle født etter 1. januar 1980 som fører fritidsbåt over 8 meters lengte eller med mer enn 25 hestekrefter. Bruk av SUBs gummibåter krever ikke båtførerprøve, men føring av Sublime krever dette.

Utsjekk på Sublime

SUB gjennomfører jevnlig utsjekk som gir tillatelse til å føre Sublime. Kandidaten skal beherske og ha praktisk erfaring med fortøyning, opphenting av dykker, sjekkliste og betalingsrutiner, samt kjenne til bruk av kartplotter. Det er krav om båtførerprøve for å føre Sublime, uavhengig om dette er et krav i lovverket. Ta kontakt med styret om du er interessert i å bli Sublimefører.

Mer om Sublime