Båtkurs

SUB tilbyr tre ulike kurs i forhold til bruk av båt. Disse kursene arrangeres for å styrke medlemmenes maritime kompetanse og dermed heve sikkerheten i klubben.

Båtførerprøven

Båtførerprøven er en ren teorikurs som dekker grunnleggende sjømannskap, navigasjon og regelverk for fritidsbåt. Blant emnene er sikkerhetsutstyr, fortøyning, håndtering av nødsituasjon, lanterner, vikeplikt, signaler, sjømerker, bruk av kart og kompass, samt elektronisk kommunikasjons- og navigasjonsutstyr.

Kurset kjøres normalt over to kvelder i løpet av en uke og leder frem til teoriprøve. Eksamensavgiften er for tiden kr. 792,- i tillegg tilkommer evt. pensumbok. Sertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Båtførerprøven er obligatorisk for alle født etter 1. januar 1980 som fører fritidsbåt over 8 meters lengte eller med mer enn 25 hestekrefter. Bruk av SUBs gummibåter krever ikke båtførerprøve, men føring av Sublime krever dette.

Pensum til båtførerprøven hos Sjøfartsdirektoratet.

Short Range Certificate

Kurset gjennomgår bruk av maritim VHF radio, både til ordinær kommunikasjon, ved bruk i nødsituasjoner og kommunikasjon til kystradiostasjon. Emner inkluderer bruk av Digital Selective Calling, bruk av mayday, pan-pan og securité, kanalbruk, korrespondanse, identitet og gjeldende forskrifter.

Sertifikatet er påkrevd for bruk av maritime VHF-radioer, og er internasjonalt anerkjent. Sertifikatet utstedes av Telenor Maritim Radio. Eksamensavgiften er for tiden kr. 715,- Pensum kan lånes av SUB.

Mer informasjon hos Telenor Maritim Radio.

Utsjekk på Sublime

SUB gjennomfører jevnlig utsjekk som gir adgang til å føre Sublime. Utsjekk gjennomføres to ganger med to ulike instruerende båtførere. Kandidaten skal beherske og ha praktisk erfaring med fortøyning, opphenting av dykker, sjekkliste og betalingsrutiner, samt kjenne til bruk av plotter. Det er krav om båtførerprøve for å føre Sublime, uavhengig om dette er et krav i lovverket. Ta kontakt med styret om du er interessert i å bli Sublimefører.

Mer om Sublime