Skapplass vårsemesteret 2011

Nå er det tid for å søke om skapplass.
Søknaden sendes til meg, Karoline Opåsen.
Søknaden skal altså IKKE sendes til sub-nett!

Søknaden skal inneholde:

 • Navn
 • Antall dykk i år (både med og uten SUB)
 • Verv i SUB
 • Annen innsats for SUB (feks. dugnader osv.)
 • Ditt faktiske behov for skapplass (har du bil, har du mye utstyr osv.)
 • Nåværende skapnummer (dersom du ble tildelt skap høstsemesteret 2010)

Alle som ønsker skapplass må sende inn søknad, uansett om du sitter i styret eller har andre verv i klubben.

Siste frist for søknad er søndag 13. februar. Avgjørelsen vil bli tatt av styret påfølgende mandag, 14. februar.

Mvh.
Karoline Opåsen,
Styremedlem

English

It’s time to apply for lockers at SUB for the spring semester 2011.
The application is to be sent to me, Karoline Opåsen.
Notice: Do NOT send your application to subnet.

The application must contain:

 • Name
 • Number of dives this year (both with SUB and private)
 • Tasks in SUB
 • Other contributions to the club
 • Explain your actually need for a locker (do you have a car, do you have a lot of equipment…)
 • Present locker number (if you have one)

Everyone who wants a locker must send an an application, regardless of current or previous assignments in the club.
I need the applications by Februrary 13th.

Best Regards,
Karoline Opåsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *