Om SUB-BSI

SUB-BSI, Studentenes Undervannsklubb Bergen er en av Norges største og eldste dykkerklubber. Vi er en aktiv klubb og organiserer normalt 3 dykketurer hver uke. Vi er tilsluttet Norges Dykkerforbund (NDF) og Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS). CMAS oversettes også World Underwater Federation. SUB-BSI er også medlem av Hordaland Dykkekrets (HDK), Bergens Studentenes Allianseidrettslag (BSI), samt Norges Idrettsforbund (NIF) og Hordaland Idrettskrets (HIK). SUB-BSI sammarbeider også med forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) om innsamling av prøvemateriale.

Klubblokaler

Klubben har flyttet til nye lokaler i Damsgårdsveien 113. Alle klubbdykk og klubbturer starter herfra.

I de nye lokalene er det muligheter for skylling av utstyr, kompressor og luftbank. Her er også noen utstyrsskap for privat utstyr som tildeles hvert semester etter søknad.

Bøker og blader kan lånes fra biblioteket etter egne regler.

Nøkkelbrikker

Alle medlemmer med godkjent sertifikat kan få nøkkelbrikke. Alle medlemmer får tilgang til å bruke kompressor for Luft / Nitrox. Nøkkelbrikke bestilles her.
obs: Tilgang til deltrykksfyllesystem gis kun til medlemmer av gassgruppen.

Møter og turer

Vår viktigste kanal for informasjon om turer og medlemsmøter er Subnett. For å være orientert om hva som skjer i SUB-BSI må du følge med på Subnett.

Vår Semesterplan forteller om planlagte turer og møter. Endringer og avlysinger informeres om på Subnett.

Styremøter holdes normalt hver annen uke. Sjekk semesterplanen. Saker til styret kan sendes til sub@uib.no

Kontingent

Som medlem av SUB-BSI må du betale kontingent. Beløpet bestemmes av årsmøtet. Deler av denne avgiften går videre til Norges Dykkeforbund.

Informasjon

All informasjon til medlemmene blir postet på klubbens e-postliste Subnett.

Undervisning og kurs

SUB-BSI har egen skoleavdeling. Normalt kjøres et grunnkurs og et videregående kurs hvert semester. Vår utdanningsleder svarer på spørsmål og tar i mot påmelding.

Utstyr

Alle medlemmer med godkjent sertifikat kan låne klubbens utstyr. Deltagere på klubbdykk har førsteprioritet til utstyret. Utstyret må leveres tilbake senest på neste klubbdykk. Hvis utstyret skal disponeres i mer enn 3 dager må man søke styret om dette.

Lover og regler

Klubbens lover og sikkerhetsregler samt NDF sine lover gjelder ved alle dykk i klubbregi. Det vil si på alle turer organisert av SUB-BSI som klubb eller der SUB-BSI sitt utstyr blir brukt.

Sikkerhetsregler – Sist revidert 05.07.21
Vedlegg til sikkerhetsregler – Sist revidert 05.07.21
Bibliotek

Klubben har et lite utvalg i dykkerelatert litteratur stående på Garasjen. Klubbens medlemmer kan låne fra biblioteket for kortere tidsrom. Husk å kvittere i utlånsboken!

Medlemsbladet Nytt fra SUB

SUB-BSI hadde et eget medlemsblad, Nytt fra SUB, som ble utgitt frem til 2012. Det jobbes med å få nettarkivet opp å gå igjen