Grunnkurset er inngangsbilletten til dykkingens verden. Kurset utdanner trygge, sikkerhetsbeviste og selvstendige dykkere for sportsdykking ned til 20 meter. Den ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold.

Det blir grunnkurs i midten av september. Plan for kurset kan du finne på Facebook arrangementet

Kurset består av en teoridel på ca. 20 timer som leder frem til en skriftlig flervalgseksamen. Emner på kurset inkluderer gjennomgang av dykkeutstyr, dykketeknikk, fysiske forhold under vann, planlegging av dykk, herunder bruk av dykketabeller og dykkecomputere, redning og førstehjelp, dykkemedisin og dykkepraksis.

Den praktiske delen består av minimum to dykk i basseng og minimum seks sjødykk. Utdanningen du får er tilpasset dykking i norske farvann og oppfyller de spesielle kravene som stilles til grunnkurs av norske myndigheter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale CMAS* beviset som godkjenner deg for dykking ned til 20 meter.

Kandidater må gjennomføre en legesjekk og må være svømmedyktig. Elever må selv kjøpe maske, snorkel og svømmeføtter; resten av utstyret kan lånes av SUB. Kurset går normalt over to uker. SUB organiserer normalt grunnkurs hvert semester.

Pris: kr. 4000/4500 (student/ikke-student). Prisen inkluderer læreboken Grunnleggende apparatdykking og loggbok, eleven må selv betale legeattest.

Medlemskap ut 2022 er inkludert i prisen for kurset. 


Husk at påmeldingen ikke er fullført før depositumet på 500NOK (tilsendt faktura) er betalt. Ved kursstart vil du motta en faktura som inneholder utestående sum.

CMAS1 rammeplan revisjon 2015

Video

 

Eller direkte på Vimeo