Sikkerhetsregler for dypere fritidsdykking i SUB-BSI

Sikkerhetsregler for dypere fritidsdykking i SUB-BSI

Sikkerhetsregler for dypere fritidsdykking i SUB-BSI

Vedtatt av styret i SUB-BSI den 16. juni 2010 med senere endringer senest av 16. juni 2010

 1. Generelt

  1. Disse reglene gjelder så lenge minst ett av kriteriene under er oppfyllt:
   • Dykking dypere enn 39 meter.
   • Dekompresjon planlagt med annen gass en den brukt under bunntiden. 
   • Dykking under fysisk tak, der det er hensiktsmessig å bruke line.
  1. Nåværende utgave av disse reglene gjelder kun for dykking med åpent pusteapparat. Gjennpuster er dermed ikke tillatt brukt sammen med disse sikkerhetsreglene.

 

  1. Krav til personlig utstyr ved dypere fritidsdykking

   1. Overflatemarkør (DSMB).

   2. Hovedlykt, og minimum en reservelykt.

   3. Dobbeltsett med et volum som står i forhold til dykket.
   4. Reservemaske
   5. Kniv/kutteredskap
   6. Wetnotes
   7. Stage-/dekoflasker skal ha tydelig merking av maksdybde, Tallstørrelsen på merkingen skal ha en minimumshøyde på 7cm. Innhold skal alltid samsvare med merkingen.
   8. Om det er planlagt å dykke under fysisk tak med line skal man også ha egen spole med line for nødsituasjoner. Spole beregnet for DSMB kan benyttes, om den ikke er sammenkoblet med DSMB under bunntiden, og linen har tilstrekkelig lengde (minimum 30m).

 

 1. Planlegging

  1. Dypere fritidsdykking skal planlegges og gjennomføres i team på to eller tre. Journal for dypere fritidsdykking skal benyttes.
  2. Flasker for dekogass skal ha tydelig merke med maksdybde og innhold skal samsvare med merkingen.
  3. Det skal planlegges hvem som leder dykket.
  4. Minimum gass skal beregnes.
  5. Bunngasser skal tilfredsstille følgende krav:
   • PO2 mindre enn 1.3
   • Ekvivalent narkotisk dybde (END) maksimalt 30m, oksygen regnes som narkotisk.
   • Dette er absolutte minimum, og det anbefales å nytte gass med mer konservativ PO2 og END. 
   • SUB anbefaler bruk av følgende bunngasser:
    • 32%   – MOD 30M
    • 21/35 – MOD 45M
    • 18/45 – MOD 60M
    • 15/55 – MOD 75M
    • 12/65 – MOD 90M
  6. Standardariserte decogasser
   • 100% – MOD   6M
   • 50%   – MOD 21M
   • 35/25 – MOD 36M
   • 21/35 – MOD 57M

 

 1. Gjennomføring
  1. Dykkerene går gjennom hele dykkeplanen med dykkeleder før dykkerene går i vannet.
  2. Etter at dykkerene har gått under beregner dykkeleder tidspunktet når dykkerene senest skal starte dekompresjon, og når de senest skal være tilbake på overflaten.
  3. Om en av dykkerene når minimum gass før planlagt bunntid er over skal hele teamet avslutte dykket.
  4. En DSMB skal sendes opp fra avtalt dybde i henhold til planen.
  5. Ved uforutsette hendelser som fører til utvidet bunntid eller endret dybdeprofil skal dekompresjon beregnes på ny, og gjennomføres så sant det er mulig.
  6. Ved uforutsette hendelser skal overflaten innformeres ved at det skytes opp ytterligere en DSMB. På denne bør det finnes en wetnote som forklarerer problemet.
  7. Har ikke dykkerne gitt tegn fra seg innen den tid som er avtalt i dykkeplanen skal alarmplanen iverksettes.
 1. Dykking under fysisk tak
  1. Ved dykking under fysisk tak der det er fare null sikt ved tap av lys eller oppvirvling av partikler skal man benytte line.
  2. Ved dykking under tak der man bør benytte line skal man bruke konservativ gassplanlegging. 1/3 regelen om man dykker i team, eller 1/4 regelen om man dykker med en buddy. Minimum gass skal trekkes fra før man regner ut 1/3 eller 1/4.