Nitrox- og trimix-fylling

I SUB har vi to forskjellige systemer for nitroxfylling. Membransystemet som fyller kontinuerlig fra kompressoren opp til ca. 34% oksygen er gratis å bruke for alle medlemmer.

Vi har også et system for deltrykksfylling for dem som har behov for høyere oksygenprosenter enn det membranen kan levere, eller for blanding av trimix. Deltrykkssystemet administreres av Gassgruppa.
Man må være medlem av SUB for å være medlem av Gassgruppa.

Det første året man er med i Gassgruppa betaler man både innmelding og årsavgift.

Innmeldingsavgift Gassgruppa: 750,-
Årsavgift Gassgruppa: 750,-
Medlemmer i Gassgruppa får oksygen og helium til kostpris.

Innmeldingsavgift og årsavgift sendes på faktura – Du melder deg på ved å sende e-post til kasserer i klubben (med bilde av blendersertifikat vedlagt).

Til info:

  • For fylling av oksygen med deltrykksmetoden må flaskene ha gyldig rensing. Fyller man fra membrananlegget er dette ikke nødvendig.
  • Kun betalende medlemmer av gassgruppen med godkjent blendersertifikat har lov å fylle nitrox eller trimix på SUB sitt deltrykksanlegg.
  • Du må ha dykkesertifikat som er gyldig for gassen du fyller.