Tag Archives: fordeling

Skapplassfordeling fram til jan/feb-2012

Da er skapplassane i nytt lokale, i tida fram til neste styre er på plass, fordelt.

Ikkje alle skapa har slåer enda, dette er på trappene, skru dei gjerne opp sjølve!

Alt det praktiske rundt kven som skal dele skap, og rutiner dykk imellom, ordner dykk opp sjølve.
Vær oppmerksom på at skapa er småe, dei fleste er tomannsskap sett bort frå to stk, slik at drakter, flasker og baljar må stablast for seg.

[table “13” not found /]

For styret,
Gjertrud