CMAS** er et videregående kurs som gir videre kompetanse innen sportsdykking. Det har spesielt fokus på å gi kunnskap og erfaring innen redning og skadebegrensning, og skal gi eleven ansvar for å dykke til 30 meters dyp.

Blant teoriemnene som gjennomgås er videregående dykkeutstyr, dykketeknikk under mer krevende forhold, luftforbruk og dykkeplanlegging, avansert tabellbruk, praktisk dykking, dykkeledelse og førstehjelp. Praktisk dykking inkluderer berging av meddykker, bruk av alternativ luftkilde, bruk av bøye, navigasjon og dypere dykking.

Teoridelen bruker E-læring, hvor elevene går gjennom pensum og oppgaver på forhånd. Teorikveldene med instruktør holder et høyt tempo basert på dette, men åpner for faglig diskusjon med elevene, slik at disse får reflektert over egen dykkepraksis.

Opptakskrav: CMAS*, PADI Open Water Diver eller grunnkurs fra en annen anerkjent dykkeutdanningsorganisasjon, samt erfaring med bruk av tørrdrakt. Dykker må ha gjennomført minst 16 dykk før kursstart.

Pris: kr. 3600/4100 (student/ikke-student). Dette inkluderer lærebok, e-læringstilgang og sertifiseringsavgift. Depositum er på kroner 600,- og innbetales til SUB-BSI sin konto på 36245674737 senest fem dager før kursstart. Du er påmeldt først når depositumet er betalt! I tillegg skal deler av kursavgiften betales direkte til NDF, dvs. 1059,- av den totale summen. Dette må gjøres for å få tilgang til e-læringen.

Det vil også bli gjennomført Nitrox-opplæring ifm kurset, Nitrox-sertifikatet kan tas med et tillegg på 450,- for mer info klikk her

Neste kurs starter 23. oktober 2018!

Se timeplan NB! Timeplanen er foreløpig med forbehold om endringer!

Last ned rammeplanen.