CMAS P2 – Redningsdykker

CMAS P2 er et videregående kurs som gir videre kompetanse innen sportsdykking. Det har spesielt fokus på å gi kunnskap og erfaring innen redning og skadebegrensning, og skal gi eleven kunnskap og erfaring for å dykke til 30 meters dyp.

Blant teoriemnene som gjennomgås er videregående dykkeutstyr, dykketeknikk under mer krevende forhold, gassforbruk og dykkeplanlegging, avansert tabellbruk, praktisk dykking, dykkeledelse og førstehjelp. Praktisk dykking inkluderer berging av meddykker, svømmende gassdeling inkludert oppstigning, bruk av bøye (DSMB), navigasjon og dypere dykking.

Teoridelen bruker eLæring, hvor elevene går gjennom pensum og oppgaver på forhånd. Teorikvelden med instruktør holder et høyt tempo basert på dette, men åpner for faglig diskusjon med elevene, slik at disse får reflektert over egen dykkepraksis.

Opptakskrav: CMAS P1, PADI Open Water Diver eller grunnkurs fra en annen anerkjent dykkeutdanningsorganisasjon, samt Nitrox-kurs og erfaring med bruk av tørrdrakt. Dykker må ha gjennomført minst 20 dykk (etter fullført grunnkurs) før kursstart.

Pris: kr. 3000/4500 (student/ikke-student). Dette inkluderer lærebok, e-læringstilgang og sertifiseringsavgift. Depositum er på kroner 441,-. Du er påmeldt først når depositumet er betalt! I tillegg skal deler av kursavgiften betales direkte til NDF, dvs. 1059,- av den totale summen. Dette må gjøres for å få tilgang til e-læringen.

Last ned rammeplanen.

Meld interesse for CMAS** kurs ved å fylle ut skjemaet du finn her