CMAS** er et videregående kurs som gir videre kompetanse innen sportsdykking. Det har spesielt fokus på å gi kunnskap og erfaring innen redning og skadebegrensning, og skal gi eleven kunnskap or erfaring for å dykke til 30 meters dyp.

Blant teoriemnene som gjennomgås er videregående dykkeutstyr, dykketeknikk under mer krevende forhold, luftforbruk og dykkeplanlegging, avansert tabellbruk, praktisk dykking, dykkeledelse og førstehjelp. Praktisk dykking inkluderer berging av meddykker, bruk av alternativ luftkilde, bruk av bøye, navigasjon og dypere dykking.

Teoridelen bruker E-læring, hvor elevene går gjennom pensum og oppgaver på forhånd. Teorikvelden med instruktør holder et høyt tempo basert på dette, men åpner for faglig diskusjon med elevene, slik at disse får reflektert over egen dykkepraksis.

Opptakskrav: CMAS*, PADI Open Water Diver eller grunnkurs fra en annen anerkjent dykkeutdanningsorganisasjon, samt erfaring med bruk av tørrdrakt. Dykker må ha gjennomført minst 20 dykk (etter fullført grunnkurs) før kursstart.

Pris: kr. 3000/4500 (student/ikke-student). Dette inkluderer lærebok, e-læringstilgang og sertifiseringsavgift. Depositum er på kroner 441,- og innbetales til SUB-BSI sin konto på 36245674737 senest fem dager før kursstart. Du er påmeldt først når depositumet er betalt! I tillegg skal deler av kursavgiften betales direkte til NDF, dvs. 1059,- av den totale summen. Dette må gjøres for å få tilgang til e-læringen.

Det kan også bli gjennomført Nitrox-opplæring ifm kurset, Nitrox-sertifikatet kan tas med et tillegg på 500,- for mer info klikk her

Last ned rammeplanen.

Meld interesse for CMAS** kurs ved å fylle ut skjemaet du finn her