Historie

SUB ble stiftet 15. mars 1962 og hadde første året 24 betalende medlemmer. Lover, sikkerhetsregler og retningslinjer for sportsdykkerutdanning i SUB ble utarbeidet første året. Likeledels ble det opprettet avtaler om legeundersøkelse og forsikring av SUB-medlemmer. Navnet SUB ble valgt da det lød internasjonalt. Dette gjorde det lettere å bli tatt seriøst når man handlet med utlandet. Det var nemlig der man fikk utstyret fra. Logoen på brevarkene den gang lød på «SUB-Marin».

Arbeidsfeltene var mange alt det første året og det ble gjort vitenskapelig dykkearbeid for Akvariet, «Norsk institutt for Tang og Tare», «Bergen Sjøfartsmuseum», Havforskningsinstituttet, Biologisk Stasjon og i tillegg litt arbeid med hovedoppgaver.

I 1962 tok 12 kandidater teorieksamen og 4 ble utdannet til sportsdykkere. Dette første året har vært et forbilde for aktiviteten i SUB de senere år.

Medlemmstallet steg raskt til 70-80 i 1960-årene og gikk opp til over 110 i tiden 1975-78. I disse årene hadde klubben opp mot 600 dykk i året (1978: 653 dykk).

I 1963 ble SUB med i Norges Dykkeforbund (NDF) da forbundet ble opprettet. NDF ble tilsluttet Norges Idrettsforbund i 1970 og SUB fulgte med gjennom Hordaland Dykkekrets. Dykkerådet ved UiB ble opprettet i 1973 og har ansvaret for all dykking ved UiB. Rådet skal ta vare på dykkerenes interesser. SUB har spilt en viktig rolle i dykkerrådet.

Sentralbadet var tidligere samlingsplass for SUB-medlemmer. I 1964 var gjennomsnittlig fremmøte i Sentralbadet 32 og maksimalt fremmøte var 58. Da var det sikkert godt å kunne bruke hele vannmengden. For tiden har ikke SUB tilgang til treningstider i basseng. Av idrettslige bragder kan nevnes gull på 4x100m og individuell bronse på 1500m under NM i finnesvømming i Bergen i 1979 og gode resultater for klubbens undervannsfotografer i både NM og VM.