Utstyrsliste

SUB-BSI disponerer en del dykkerutstyr som lånes ut gratis til klubbens medlemmer. Det forutsettes at låneren har:

  • godkjent dykkersertifikat,
  • betalt medlemsavgift til klubben,
  • fått opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret,
  • blitt satt inn i utlånsrutinene.

Den nødvendige opplæring gis av garasjevakt ved å møte på klubbdykk.

I «Garasjen» har SUB-BSI stående en “Bauer” kompressor. Den har en kapasitet på 550 liter/min og et arbeidstrykk på 300 bar. Den er tilkoblet en flaskebank på 10×50 liter, 200 bar.

Etter å ha fått opplæring i bruk av kompressor og flaskebank kan medlemmene selv fylle luft gratis. Det presiseres at vedlikehold og reperasjon av kommpressor er dyrt. Ingen har lov til å bruke kompressorene uten først å ha gjennomgått nødvendig opplæring. Opplæring vil bli gitt til interesserte før eller etter klubbturer. Garagevakten er ansvarlig for opplæring. Dersom du ønsker luft uten å ha fått opplæring kan en av klubbens tillitsvalgte kontaktes.

Dykkerflasker
Størrelsene på dykkerflaskene er 10, 12 og 15 liter. Flaskene lånes ut gratis i inntil 3 dager.

Vinge
Vinger lånes ut gratis i inntil 3 dager.

Vi har og to mindre vinger med små bakplater tilpasset personer under 170cm.

Ventiler
Ventilene har alle skrukobling og to inflatorer. Begge inflatorene på ventilene har «vestkobling» da SUB-BSI’s drakter har slik kobling. Samtlige ventilsett er moderne ventilsett med “langslange” og backupventil med strikk. Ventilene lånes ut gratis i inntil 3 dager.

Det er to sett med 150cm langslange, de resterende har 210cm langslange.

Bly
SUB-BSI har noe bly som lånes ut gratis på klubbdykk.

Tørrdrakter
Tørrdrakt kan leies av medlemmer. Draktinflatorene har «vestkobling» (sjekk koblingen før du forlater garasjen).

Gummibåter med motor
Bombard C3 gummibåt med 9,9 hk påhengsmotor.

Stor båt med motor
Klubben disponerer en Polarcirkel 760 Work med 150 HK Yamaha utenbordsmotor.

To turkompressorer
Til turbruk har vi to stk mindre turkompressorer.

Tilhengere
SUB-BSI har en buggi-henger.

Sikkerhetsutstyr

  • Dykkerflagg (flere),
  • oksygenkofferter (2 stk),
  • liner (overflateliner, overflatebøyer, redningsliner),
  • VHF’er (2 stk),
  • førstehjelpsutstyr.

VHF’ene lånes ikke ut til private turer. Organiserte dykketurer skal alltid ha tilgjengelig et dykkerflagg, en oksygenkoffert, VHF’ene, en redningsline, og et førstehjelpsskrin. Sikkerhetsutstyr (ikke VHF’ene) kan ellers lånes av medlemmene på dagsturer.

Talkum
På «Garasjen» har vi stående en tønne talkum. Medlemmene kan forsyne seg fra denne til bruk på klubbens- og private tørrdrakter.

Bil
SUB-BSI har en bil, SUBUS, som brukes på dykkerturer og klubbdykk. Denne kan leies av medlemmene, etter søknad til styret, dersom det ikke kommer i konflikt med klubbaktivitet. Garasjevakter kan og organisere turer utenom oppsatt plan og har da prioritet til å bruke bilen. Slike turer skal informeres om på Subnett.