CMAS Marinbiologi Emnekurs

Helgekurset er et introduksjonskurs i biologi for dykkere. Det tar utgangspunkt i norsk maritim fauna og flora og kombinerer teori med dykking og analyse av fangst. Hoveddelene av teorien er havet som livsløp, marin botanikk, dyreriket under vann, fisker og forurensning. Det blir minst to dykk med påfølgende studier av innsamlet materiale. Kurset leder frem til sertifikatet CMAS Marine Biology Specialty og er uten eksamen.