CMAS Marinbiologi Emnekurs

Helgekurset er en introduksjonskurs i biologi for dykkere. Den tar utgangspunkt i norsk maritim fauna og flora og kombinerer teori med dykking og analyse av fangst. Hoveddelene av teorien er havet som livsløp, marin botanikk, dyreriket under vann, fisker og forurensning. Det blir minst to dykk med påfølgende studer av innsamlet materiale. Kurset leder frem til sertifikatet CMAS Marine Biology Specialty og er uten eksamen.

Kursplan fra forrige kurs

Mer om MAS Marinbiologi Emnekurs hos Norges Dykkeforbund.