E-postliste (Subnett)

Velkommen til Subnett

E-postlisten til SUB-BSI. Ved å tilmelde deg subnett vil du få tilsendt som epost alle meldinger sendt til listen. Ved å sende epost til listen når du alle medlemmene av listen samtidig. Du må være tilmeldt Subnett-listen for å kunne sende epost til listen.

Kontakt med Subnett

For å holde kontakt med Subnett brukes en webadresse og en epostadresse (eller to):

Websiden (eller epostadresse Subnett-request@uib.no)
Her kan du:

  • tilmelde deg listen,
  • framelde deg listen,
  • hente hjelpemenyer,
  • finne ut hvem andre som er tilmeldt.

subnett@uib.no
Denne adressen bruker du når du vil sende en epost til medlemmene av Subnett. Epost sendt til denne adressen videresendes automatisk til alle medlemmer av Subnett.

Til- og framelding fra Subnett

Dette gjør du enklest ved å benytte webgrensesnittet.

Tilmelding

Finn i webgrensesnittet teksten Subscribing to subnett (3. felt med gul bakgrunn) og fyll inn skjemaet like under denne.

Det er også mulig å sende kommandoer til epostadressen Subnett-request@uib.no. For å finne ut hvordan dette gjøres, send en epost til Subnett-request@uib.no og la subjektet eller eposten inneholde ordet help og ingenting annet. Meldingene over må sendes som ren tekst fra maskinen der du er tilmeldt eller ønsker å tilmelde deg.

Dersom ikke kommandoen help fungerer kan årsaken være at du sender meldingen som en epost med web-koder.

Framelding

Nederst i webgrensesnittet klikker du knappen Unsubscribe or edit options (eller gå direkte dit, men ignorer da Error øverst på siden). Fyll inn din epost-adresse i første boks, Email address. Lengre nede på siden klikker du så på knappen Unsubscribe. Det blir da sendt deg en epost med info om hvordan du bekrefter avmeldingen.

Regelverk

* Det må søkes til styret før det annonseres kurs/annen kommersiell aktivitet

* Utstyrssalg er ok om det ikke er kommersielle interesser

 

Epostfilter

Det anbefales at du setter opp et epost-filter. Da kan du få lagt meldingene fra Subnett automatisk i en egen Subnett-mappe. Filteret bør virke på:

Arkiv

I arkivet til Subnett finner du alle meldingene tilbake til 04/02/09. Du finner det på webgrensesnittet.

Viktig

Send eposten slik at alle på Subnett kan lese den.

  • Svarmeldinger starter med RE: i subjektet, ikke SV:

Vedlegg aksepteres ikke på Subnett. Bilder/dokumenter sendes istedet til websideansvarlig slik at det kan legges ut tilgjengelig på SUB-BSI’s web sider.
Før du svarer på innlegg på Subnett bør du også lese dokumentasjon om quoting. Når du kommenterer eller svarer på en annen melding gjentar du kun de delene som er relevant for ditt svar. Noen moderne epostprogram limer inn hele den gamle meldingen. Det blir nokså uoversiktlig.

Fra RFC-dokumentet om Netiquette, RFC 1855:

When replying to a message, include enough original material to be understood but no more. It is extremely bad form to simply reply to a message by including all the previous message: edit out all the irrelevant material.

Litt mer om netikette kan og være nyttig.

Oppsett av epostprogram

Web-koder og HTML-meldinger

Epost-meldinger er ren tekst. Det er altså ikke mulig å velge farger eller skrifttyper. Derfor kan moderne epostprogrammer vanligvis også sende meldingen som et web-dokument (med HTML-koder). De fleste (alle?) moderne epost-programmer kan vise eposter med web-koder. Slike meldinger kan ikke benyttes ved til- og framelding fra Subnett.

Nærmere forklaring og oppsett av epostprogram finner vi på nettet.

RE eller SV

Noen epost-programmer har noen feil som forstyrrer bruken av diskusjonstråder. Aktuelt for oss er det at et svarinnlegg skal merkes med bokstavene RE i subjektfeltet. RE er en latinsk forkortelse. Noen norske versjoner av epost-program er satt opp til å bruke SV istedet. Bruk av SV ødelegger treeing av diskusjonstråder. Dersom du har et program med denne feilen:

  • Oppgrader til en nyere versjon av epost-programmet, eller
  • endre oppsettet av epost-programmet, eller
  • manuelt endre SV i subjektfeltet til RE.

Fra standarden for Internet Message Format, RFC 2822:

When used in a reply, the field body MAY start with the string “Re: ” (from the Latin “res”, in the matter of) followed by the contents of the “Subject:” field body of the original message. If this is done, only one instance of the literal string “Re: ” ought to be used since use of other strings or more than one instance can lead to undesirable consequences.

Framgangsmåte for Outlook finner vi på nettet.