Innmelding SUB 2021 – NYTT MEDLEM?

Fra og med 2016 har SUB tatt i bruk KlubbAdmin systemet fra NIF. Dette for å leve opp til kravet om elektronisk medlemsregistrering i systemer som har mulighet for å melde dette inn til NIF automatisk.

Direkte innmelding <– Klikk her

Konto
SWIFT-kode: SPAVNOBB
IBAN kode: NO7336245674737 

Medlemskontingent

Kontingent og medlemskap løper fra Årsmøte til årsmøte (dvs. primo februar – februar)

Type Pris Periode
Hovedmedlem, student 750 01.02 - 30.01
Hovedmedlem, ikke student 1500 01.02 - 30.01
Høstmedlem, student 500 01.08 - 01.02

Student

Ønsker du studentpris? Da trenger vi kopi av studentbevis (skjermbilde fra Studentbevis app) – Send til kasserer Oskar Leirvåg samtidig som du ber om medlemskap i SUB-BSI.

NB: Det er ikke mulig å være medlem kun i vårsemesteret. Medlemskapet må omfatte høsten samme år og løper aldri over nyttår. Kun studenter kan tegne høstmedlemskap.