Fordeling av skapplass 2012 vårsemesteret

Hei alle sammen, da er skapplassene fordelt. De som skal dele skap kontakter hverandre for å avtale utlevering av passord eller nøkkel til lås. For de som ikke har søkt om skapplass men alikevel har et skap per dags dato, må være snill og rydde ut av disse innen...

Søknad om skapplass / application for locker

Det er nå på tide å søke om skapplass for våren 2012. Søknad om skap fylles ut her. Alle som ønsker skapplass må søke om dette, uansett om du sitter i styre eller har andre verv i SUB. Siste frist for å sende inn søknad er søndag 12. februar. Styret vil ta en...

Skapplassfordeling fram til jan/feb-2012

Da er skapplassane i nytt lokale, i tida fram til neste styre er på plass, fordelt. Ikkje alle skapa har slåer enda, dette er på trappene, skru dei gjerne opp sjølve! Alt det praktiske rundt kven som skal dele skap, og rutiner dykk imellom, ordner dykk opp sjølve. Vær...

Skapordningen høstsemesteret 2010

Hei! Jeg vil på vegne av styret presentere skapordningen for høstsemesteret 2010. For å gjøre ting enkelt, anbefaler jeg de nye som har fått plass å kontakte de personene de skal dele skap med, for å avtale utlevering av passord eller nøkkel til lås. Jeg vil påpeke at...