CMAS M1 – Instruktør

Som CMAS M1-instruktør kan du avholde CMAS P1 grunnkurs og sertifisere CMAS P1-dykkere. Kurset er bygge opp rundt å gi kunnskap om å lede teorileksjoner på en korrekt og engasjerende måte, å lede en gruppe elever under dykking, å instruere i grunnleggende dykkeferdigheter og effektiv kommunikasjon med elever under teori og dykking.

Kurset avholdes normalt over to langhelger. Kursets teoridel består av minimum 29 timer. Emner som behandles er regelverk, rammeplanen, planlegging og gjennomføring av teorileksjon, kursavvikling, tilretteleggelse og gjennomføring av dykking i basseng og sjø, instruksjon i basal hjerte- og lungeredning. Teoridelen leder frem til en teorieksamen. Praktisk del av kurset består av simulering av kursaktivitet i basseng og i sjø.

Kurset krever CMAS P3, PADI Divemaster eller tilsvarende sertifisering fra annen anerkjent dykkeutdanningsorganisasjon. I tillegg er det er krav at kandidaten har god dykkeferdighet, som om nødvendig kan kontrolleres ved utsjekksdykk.

Last ned rammeplanen.

Last ned foreløpig timeplan.

Maksimal kurspris er 3000kr for medlemmer i SUB, og 10000kr for andre.

I tillegg til kursprisen, kommer sertifiseringsavgift på 1500kr, som betales direkte til Norges Dykkeforbund i etterkant av kurset.

Opptakskrav er CMAS P3 eller PADI DM. GUE Tech 1 er godkjent via utsteding av CMAS P3. Dette ordner vi i forbindelse med kurset. Kandidaten må være fylt 18 år, og godkjennes av skole og instruktør.

Det også bli satt opp Nitrox Instruktørkurs i forbindelse med kurs.

For spørsmål om kurset eller påmelding, ta kontakt med skolesjef. Dette kurset vil bli satt opp ved behov.