CMAS* Instruktør

Som CMAS*-instruktør kan du avholde CMAS grunnkurs og sertifisere CMAS*-dykkere. Kurset er bygge opp rundt å gi kunnskap om å lede teorileksjoner på en korrekt og engasjerende måte, å lede en gruppe elever under dykking, å instruere i grunnleggende dykkeferdigheter og effektiv kommunikasjon med elever under teori og dykking.

Kurset avholdes normalt over to langhelger. Kursets teoridel består av minimum 29 timer. Emner som behandles er regelverk, rammeplanen, planlegging og gjennomføring av teorileksjon, kursavvikling, tilretteleggelse og gjennomføring av dykking i basseng og sjø, instruksjon i basal hjerte- og lungeredning. Teoridelen leder frem til en teorieksamen. Praktisk del av kurset består av simulering av kursaktivitet i basseng og i sjø.

Kurset krever CMAS***, PADI Divemaster eller tilsvarende sertifisering fra annen anerkjent dykkeutdanningsorganisasjon. I tillegg er det er krav at kandidaten har god dykkeferdighet, som om nødvendig kan kontrolleres ved utsjekksdykk.

Last ned rammeplanen.

Last ned foreløpig timeplan.

Maksimal kurspris er 3000kr for medlemmer i SUB, og 10000kr for andre.

Styret kommer til å jobbe for å senke prisen ytterligere for SUB medlemmer, men vi kan ikke love noe på dette tidspunkt.
Til opplysning er betaling for et grunnkurs i SUB 2500kr per grunnkurselev (elevene blir fordelt på instruktørene), så dette tar man fort inn.

I tillegg til kursprisen, kommer sertifiseringsavgift på 1500kr, som betales direkte til Norges Dykkeforbund i etterkant av kurset.

Opptakskrav er CMAS*** eller PADI DM. GUE Tech 1 er godkjent via utsteding av CMAS***. Dette ordner vi i forbindelse med kurset. Kandidaten må være fylt 18 år, og godkjennes av skole og instruktør.

Det også bli satt opp Nitrox Instruktørkurs i forbindelse med kurs.

For spørsmål om kurset eller påmelding, ta kontakt med skolesjef. Dette kurset vil bli satt opp ved behov.