Tag Archives: søknad

Søknad om skapplass / application for locker

Det er nå på tide å søke om skapplass for våren 2012. Søknad om skap fylles ut her.

Alle som ønsker skapplass må søke om dette, uansett om du sitter i styre eller har andre verv i SUB. Siste frist for å sende inn søknad er søndag 12. februar. Styret vil ta en avgjørelse mandag 13. februar.

Hilsen Anette Elde,
For styret

——————–

It’s time to apply for lockers at SUB for the spring semester 2012. Application for a locker can be found on this link.

Everyone that wants a locker has to send an application, regardless of current position or assignment in the club. The deadline for the application is Sunday 12 February.

Kind regards,
Anette Elde

Dugnad på torsdag, utdeling av adgangskort og skapsøknader

Dugnad på torsdag 24.11.2011.

Vi har en dugnad igjen før vi kan ta i bruk utstyrsoppbevaringsrommet. En kveld med snekring og rydding er hva som skal til før vi kan arrangere klubbdykk igjen. Møt opp og gjør en innsats for klubben på torsdag 24.11 kl 16.30

 

SUB-BSI - Utstyrsoppbevaring

SUB-BSI - Utstyrsoppbevaring

Litt informasjon om adgang til nye lokaler.

Adgangskort for dere som ikke har UIB kort fra før er lovet klart til i morgen. Kort deles ut torsdag kl 19 i de nye lokalene i Jahnebakken 3. Dette er adgangskort til ytterdør og ikke dører inne i selve lokalet. Fram til kortløsning er aktiv inne i lokalene vil tilgangen til utstyrsrommet begrense seg til dager hvor det organiseres dykk. Håper alle har forståelse for dette.

De av dere som har UIB kort men har glemt pinkode kan kontakte kortsenteret til UIB:

http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/kortsenteret

Pinkoder administreres ikke via SUB. UIB-kortet er personlig og skal leveres tilbake om en melder seg ut av SUB.

Skapsøknader.

Vi vil snart legge til rette for en ny runde med skapsøknader. Dette vil gjelde for en kort periode fram til neste semester. Informasjon om skapsøknader kommer snart.

Mvh
Styret SUB-BSI

 

Skapplass vårsemesteret 2011

Nå er det tid for å søke om skapplass.
Søknaden sendes til meg, Karoline Opåsen.
Søknaden skal altså IKKE sendes til sub-nett!

Søknaden skal inneholde:

 • Navn
 • Antall dykk i år (både med og uten SUB)
 • Verv i SUB
 • Annen innsats for SUB (feks. dugnader osv.)
 • Ditt faktiske behov for skapplass (har du bil, har du mye utstyr osv.)
 • Nåværende skapnummer (dersom du ble tildelt skap høstsemesteret 2010)

Alle som ønsker skapplass må sende inn søknad, uansett om du sitter i styret eller har andre verv i klubben.

Siste frist for søknad er søndag 13. februar. Avgjørelsen vil bli tatt av styret påfølgende mandag, 14. februar.

Mvh.
Karoline Opåsen,
Styremedlem

English

It’s time to apply for lockers at SUB for the spring semester 2011.
The application is to be sent to me, Karoline Opåsen.
Notice: Do NOT send your application to subnet.

The application must contain:

 • Name
 • Number of dives this year (both with SUB and private)
 • Tasks in SUB
 • Other contributions to the club
 • Explain your actually need for a locker (do you have a car, do you have a lot of equipment…)
 • Present locker number (if you have one)

Everyone who wants a locker must send an an application, regardless of current or previous assignments in the club.
I need the applications by Februrary 13th.

Best Regards,
Karoline Opåsen