Tag Archives: bok

Subpub på fredag

På fredag skal redaksjonen og våre gode og uvurdelege støttespelarar Geir Gundersen, Gunnar Hovland og Gunnar Follesø skal markera at me er ferdige med boka om SUB.

Det er hyggeleg om andre subbarar vil delta og me inviterar difor til Subpub på Baran (Sigurds gate 21 på Engen) ca. kl 22 på fredag førstkommande. Baran er staden som blei best likt då Sub testa ut nye stadar for Subpub tidlegare i vinter.

Vel møtt!

Mvh.
Redaksjonen
(Ane, Bengt og Ask)

SUB Jubileumsbok: SØKER BILDE INNSAMLER

Hei subbere,

Vi trenger noen til å SAMLE INN BILDER til jubileumsboka til SUB!

Det ligger mye god historie bak et bilde, og en bok blir MYE bedre med gode bilder. For å få inn flest mulig bilder kreves det gjerne direkte kontakt (f.eks. per epost) med nåværende og tidligere medlemmer. Så og si ALLE har bilder liggende, men de fleste trenger en personlig oppfordring og oppfølging for å faktisk levere (hard facts ;)). Vi trenger derfor noen (gjerne et team) som kan ta seg av denne jobben. Vi i redaksjonen har ideer til hvordan man kan samle inn bilder og hvem man kan kontakte. Det hadde også vært ønskelig at vedkommende tok seg av organiseringen av disse bildene (men det er ikke et must).

Arbeidet krever ikke at du har vært medlem lenge i SUB, så også her kan noen av de nye bidra (evt. noen av de tidligere medlemmene)!! Her har ALLE en mulighet til å si “jeg har bidratt til å få realisert jubileumsbok for SUB”!!

Er du interessert? Kanskje dere er to eller flere som ønsker å jobbe sammen om dette? Det er hyggelig å bidra og det er utrolig hyggelig når folk vil bidra! Ta kontakt med Ane (eller noen av de andre i redaksjonen)

Ane 🙂

PS. Har DU bilder liggende? Klart du har! Har DU tatt deg bryet med å se gjennom de og sortere ut noen til jubileumsboka? Nei, tenkte meg det. Kunne DU tenkt deg å si “dette bildet tok jeg”, eller tenkt “så kult at det er med bilde av meg i jubileumsboka”? Ja, tenkte meg det. (Dersom du har bilder som ikke er tilgjengelig elektronisk, fortvil ikke – vi kan bidra med scanning.)

En gjennomgang av bildebunken/bildemappa kan skape hyggelig minner og kanskje noen morsomme historier. En bok blir mye kjekkere å lese dersom det er variert innhold, og dersom du ikke vil skrive en hel artikkel, tar vi gjerne imot korte historier (som vi kan plassere i en boks eller lignende). Redaksjonen kan hjelpe til med å bearbeide teksten 🙂 Send oss en mail med DIN historie/opplevelse =)

Jubileumsbok for SUB til 50årsjubileet i 2012? Da trenger vi DIN hjelp!!

Vi trenger din HJELP, dine TIPS, og ikke minst: dine BILDER!!!

Jubileumsbok under produksjon

I 2012 fyller SUB 50 år, og det vil bli fantastisk med ei jubileumsbok! Me trenger di hjelp til å laga boka! Det store engasjementet mange medlemmar har og har hatt i SUB har gjort klubben til noko heilt spesielt. Det har òg ført til at mange har ein genuin kjærleik til klubben. Dei har blitt ein subbar.

Me synest at både SUB og subbarane fortener ei bok. Siktemålet med jubilumsboka er å “fanga klubben si sjel”. Dvs. å gje eit bilete av både SUB og subbaren og korleis SUB og subbarane har endra seg gjennom desse femti åra. Vi ønsker å skildra folk, hendingar og epokar som har gjort SUB til den unike klubben den er. Samstundes så er det eit siktemål at boka skal vera eit historisk dokument som kan takast fram for medlemmar om nokre tiår, og vonaleg gje eit bilete av klubben og subbaren. SUB er klubben som rommar det meste. Det nærmar seg 50 år med fantastiske opplevingar, spaning, absurde situasjonar, dramatikk, kjærleik, men kanskje mest av alt vennskap og entusiasme.

SUB treng di hjelp for å få samla dette i ei bok. Det er satt ned ein redaksjon som er i gang med rammeverket til boka. Redaksjonen treng hjelp til å spora opp kontaktinfo til gamle subbarar, skriving av artiklar, idear, historiar, innsamling av bilete, gjennomgang av arkivet, layout, intervju med meir.

Me ventar på innspel og tilbakemelding frå deg!

Ta kontakt med oss i redaksjonen!!

PS. Vi trenger bl.a. en “researcher” som kan prøve å lage en oversikt over tidligere styremedlemmer og medlemmer i SUB. Det er ikke sikkert en fullstendig medlemsliste er mulig, men en del informasjon foreligger allerede (bl.a. i tidligere ugave av medlemsbladet NfS og årsmeldinger). Arbeidet krever ikke at du har vært medlem lenge i SUB, så her kan gjerne noen av de nye bidra!! Ta kontakt med Ane (se over)!

SUBfest!

The Jacob in a tub ;)Kjære SUBere!

Klare for fest? Og hva med “gratis” forfriskende drikke? Les videre 😉

Det har som nevnt tidligere vært ønsket å ha en idéfest med tanke på den boken som forhåpentligvis skal skrives om SUB, den fantastiske dykkeklubben i Bergen som skal feire 50 år i 2012! For at denne boken skal bli muling å få til trenger redaksjonen hjelp til ideer og skriving. Vi håper at alle som har gode tanker og ideer til hva denne boken kan inneholde skal kunne bidra og trenger hjelp fra hele klubbens medlemsmasse! DU er derfor ønsket til å delta, kreativ eller ei, i samvær med andre SUBere vil nok kreativiteten blomstre!

For å sitere Jacob:

“Dette er en gylden mulighet til å gi noe tilbake til SUB. Jeg kan ikke snakke for alle,men uten SUB hadde studietiden min vært ganske så grå. For meg har SUB vært mere enn dykking. Det har gitt meg venner,nettverk,opplevelser,og mye mere.Kan faktisk si at det er mere livsstil enn hobby.”

Historien skal altså skrives, og det starter førstkommende fredag! Om du ikke har noen åpenbare forslag akkurat nå, kan det jo godt hende de dukker opp i løpet av en kveld sammen med den herlige gjengen i SUB. Kanskje kan du bidra til at andres kreativitet får lettere utløp også? Uansett, støtt klubben i ditt hjerte, og kom på

Idémyldringsfest fredag 30. april på Overlege Danielsens hus. (Like ved odontologisk institutt.) Festen starter kl 20.00.

Idemyldringen er tenkt å skje i begynnelsen av festen. Etter hvert som dybderusen stiger og vårkåtheten tar overhånd så blir dette en fest i god subtradisjon.

Fordi utleierene av dette lokalet har begynt å ta seg bedre betalt, ber vi om at dere støtter arrangementet med noen småpenger. Betal 40 kroner ved oppmøte, og kommer du før kl 20.30 får du to flasker med noen edle dråper. Kommer du før kl 21 får du én slik flaske. Overskuddet vil bidra til en økt beholdning i festkomiteens kasse, slik at det blir litt lettere å arrangere fest neste gang!

På vegne av festkomiteen og redaksjonskommiteen, håper jeg at så mange som mulig tar turen! Dette blir en minnerik kveld, og Ask har noen planer. Hva vites ikke, den som møter får se! 😉

Lene