Informasjon om nye lokaler og flytting i SUB

Endelig er de nye lokalene til SUB klargjort til oss og vi kan ta til på flyttingen. Vi har ikke fått dato for flytting enda da dette skal planlegges i neste uke.

Vi vil oppfordre dere som har mulighet til å ta med utstyr hjem midlertidig om å gjøre det. Når flyttingen begynner vil utstyr uten navn eller tilhørighet til SUB bli kastet.

Prosessen vil kreve mye av oss i klubben og vi er avhengige av at flest mulig deltar på dugnaden. Etter vanlig modell fra frivillig arbeid har vi gjeninnført dugnadsbok i SUB. Din innsats for klubben vil få større betydning en før for hvorvidt du får mulighet til å oppbevare utstyr i lokalene til SUB.

Følg med på subnett framover for oppdatert informasjon.

Mvh
Geir André Nummedal
Leder SUB-BSI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *