Tag Archives: tilbakemelding

Velkommen i klubben!

Vi har lagt bak oss  et par hektiske uker med grunnkurs, introdykk, blenderkurs og avsluttet med en skikkelig fest! Jeg har hatt gleden av delta på gjennomføringen av grunnkurs og introdykk. Det er morsomt å se så mange kjekke nye medlemmer, og å  få ta del i å forvandle dem til SUB-dykkere! Dere er en flott gjeng og jeg håper dere alle blir svært aktive i SUB.

Så på veiene av styret og resten av SUB vil jeg ønske alle nye grunnkurselever, introdykkere,  vår nye instruktør, og nye medlemmer ellers velkommen i klubben!

Grunnkurset etter siste sjødykk - Gratulerer!

Grunnkurset etter siste sjødykk - Gratulerer!

Så nå er det bare å komme seg i vannet folkens! Klubbdykkene går nå som normalt fire ganger i uken, kun avbrutt av et par helgeturer. Glem heller ikke SUBklubb med fotokurs/-konkurranse. Husk å meld dere på e-postlisten “SUBnett“, og post gjerne om det er noe dere lurer på, om dere trenger buddy utenom klubbdykk, eller om dere vil kalle inn til en spontan SUBpub 😉

På veiene av styret,
Gunnar Hovland

PS – tips til nye dykkere:

  • “Min faste buddy kan ikke bli med” er ikke gyldig unnskyldning for å ikke møte på klubbdykk. Har man ikke “egen” buddy finner man en når man kommer på garasjen!
  • Ikke vær redd for å spørre mer erfarne dykkere om å være buddyen din! Be gjerne om tilbakemelding på dykkingen din så du får tips på hva du kan forbedre deg på.
  • Bli vant til å dra på klubbdykk på tirsdager og torsdager mens det ennå er ganske lyst. Kjøp lykt etter hvert og gled deg til nattdykk!

Ny pris på klubbdykk og klippekort

Ny pris på klubbdykk

SUB har over svært lang tid, muligens så lenge som 10 år, tatt kr 50 for å dekke deler av kostnadene ved å delta på klubbdykk. Det har vært en bevisst strategi å opprettholde en så lav pris som overhodet mulig ettersom dette anses som klubbens hovedaktivitet.

I takt med generell prisstigning har klubbdykkene i økende grad blitt subsidiert for at dette skal være mulig. Styret ønsker selvsagt at prisen på klubbdykk skal være spesiellt lav, og at denne aktiviteten fortsatt skal subsidieres. Men for at det skal være mulig å finansiere fortsatt bilhold, vedlike holde gummibåter og så videre har styret konkludert med at etter ca 10 år er det nødvendig å gjøre en justering av prisen for klubbdykk.

Ny pris for klubbdykk blir kr 75, gjeldene fom lørdag 5. september.

Dette er den minste priskorigeringen styret finner forsvarlig. Vi har fått innspill på at dette kan medføre problemer mtp veksling, og at prisen derfor burde vært satt til kr 100. Ettersom styret ser det som viktigere å opprettholde lav pris på klubbdykk kontra vekslingsproblemer, ble prisen likevel satt til kr 75. Det er derfor viktig at hver enkelt medbringer korrekt beløp (mynt) slik at det blir gjennomførbart å opprettholde en lav pris.

Klippekort ved klubbdykk

Styret undersøker muligheten for å legge til rette for bruk av klippekort ved klubbdykk. I første omgang ønsker vi tilbakemelding fra dere på hvorvidt dette kan være interessant. Detaljene er ikke avklart enda, men et par punkter ligger likevel til grunn dersom det skal være formålstjenelig for klubben:

  • det vil bli en liten besparelse ved bruk av klippekort
  • klippekortene vil, for å forenkle regnskap og økonomisk planlegging, gjelde for et kalenderår av gangen
  • klipp som ikke er benyttet ved utgangen av et gitt kalenderår vil ikke refunderes, og vil dermed være tapt.

Styret ønsker tilbakemelding på om vi skal fortsette å jobbe for ordning med klippekort, eller om vi skal beholde dagens ordning. Send gjerne din mening til styret.

Ps. Les mer om alt dette og mer på subnett.