Tag Archives: kaffi

Dugnad med nystekte vaflar og kaffi i klubblokala 22. februar

Styret har sett behovet for ei siste dugnads- økt, for å få den siste finishen på dei nye, flotte lokala våre! Vi treng å få ordna blant anna:

  • Sette opp stokkar i alle skap, slik at vi kan henge opp utstyr på desse, og ikkje i gitteret (ALLE MÅ LÅSE OPP SKAPA SINE INNAN DENNE DATOEN!)
  • Ferdigstille kompressorrommet
  • Merke falskehyllene med privat/klubb- flasker
  • Lage eit system på klubb og privatbly
  • Lage/henge opp skilt på alle dørene våre
  • Kaste ting på dynga
  • Eventuelt anna

Ta med verktøy hvis du har mulighet. Stian trenger en borr (helst slagborr) for å installere RFid på de 2 siste dørene.

OPPMØTE KL 17.00!

Underteikna tek med vaffelrøre og nytrekt kaffi til alle dei som stiller! 😀

Venleg helsing
Ingeborg Runde
mob: 48356238