Tag Archives: grafiker

Stillingsannonse Nytt fra SUB

Nytt fra SUB søker redaktør og grafiker!

Det er enda ingen som har meldt sin interesse for å være med i redaksjonen i Nytt fra SUB. Så vi lufter denne annonsen igjen.

Nytt fra SUB er Studentenes Undervannklubb Bergens sitt medlemsblad. Medlemsbladet gies ut en gang pr semester.
Se vår utgivelser her.  (passord:sub)
Idag består redaksjonen av 4 personer.

NfS søker nå etter redaktør og grafiker for å kunne fortsette å utgi vårt flotte medlemsblad. Er dette noe du kunne tenkt deg å gjøre, så se ytterlig info nedenfor.

Redaktør

Å være redaktør i NfS er en gøy og kreativ jobb. Hovedsaklig har man det overordnede ansvaret for at utgivelsen blir klar.

Arbeidsoppgaver:

 • Passe på å få inn nok artikler til å fylle hele NfS
 • Kontakte skribenter/forfattere for å få de til å skrive artikler
 • Skaffe bilder
 • Arrangere redaksjonsmøter
 • fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen
 • sette tidsfrister
 • skaffe trykking
 • skaffe reklame/annonser (trykking er ikke gratis)

Grafiker

Som grafiker får du vist dine kreative sider ved å sette sammen bladet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at bilder som kommer inn er av tilfredsstillende kvalitet.
 • Ha oversikt over at tekstene som kommer inn blir rettlest.
 • Sette sammen bilder, tekst og grafikk til et ferdig blad.
 • Ta del i redaksjonen og gjerne være ansvarlig for noen av de faste spaltene.

Kvalifikasjoner:

 • Generell forståelse for data et must.
 • Erfaring med grafisk programvare en stor fordel, men dette kan læres.
 • Stort pluss om man kan ta egne bilder både over og under vann til bruk i bladet.

spørsmål:
Gunnar Hovland (avtroppende grafiker), mob. 93883314
Arve Solli (avtroppende redaktør), mob. 95002000