Tag Archives: fadder

Prosjekt SPRING, del 1: SUBklubb på Sjøfartmuseet

Hei godtfolk!

Jeg setter nå igang med “Prosjekt SPRING“, og satser på gode medhjelpere underveis!! “Prosjekt SPRING” er det jeg vil kalle et “utvidet fadderprosjekt for vraket Spring”, SUBs eget vrak! Sjøfartsmuseene rundt omkring i Norge har diverse fadderordninger for vrak. Det samme har NDF, men NDF ønsker nå heller å slå seg sammen med fadderordningene i regi av Sjøfartsmuseene. Helt kort betyr fadderordning for vrak at en klubb har ansvar for å “passe på” vraket og melde fra om avvik (det finnes egne rapporteringsskjema). I det “utvidete” fadderprosjektet ønsker jeg å dra inn litt flere “aspekter”. Foruten at SUB kan få være fadder for sitt eget vrak, så håper jeg at prosjektet kan resultere i artikkel med bilder til jubileumsboka, egen informasjonsside på SUBs hjemmeside (UV tegning, UVbilder, dykkekart, historie) og kanskje infotavle og bilder til SUBs nye lokaler?! Se linker for mer informasjon lenger ned.

Oppsummert: Fadderordning for Spring, fotokonkurranse med tema “Spring” (mikro+makro+kreativ?), artikkel til jubileumsboka inkl. historie research, SUBklubb på Sjøfartsmuseet, marinarkeologikurs.

Noe mer? Her er det lov å komme med innspill/ideer/bidrag. Kanskje vi kan ha sjørøverdag ifbm klubbdykket? Skattejakt på Spring? Kan vi lage film om Spring? Har du lyst har du lov (så lenge sikkerheten er ivaretatt!)

Prosjekt SPRING, del 1: SUBklubb på Sjøfartsmuseet (16.mars)

Onsdag 16. mars kl. 19.00 blir det SUBklubb på Sjøfartsmuseet. Det blir litt informasjon om fadderordningen samt foredrag om marinarkeologi (og antageligvis omvisning i “skattekamrene”). SUBklubb er åpent for alle, enten du er interessert i Prosjekt SPRING eller ikke. Etterpå fortsetter vi kanskje med en øl eller to på Hector’s! Mer informasjon kommer på SUBnett når det nærmer seg, men sett av datoen allerede nå!

Ansvarlig: Ane (gjesteopptreder i SUBklubbkomiteen ;)) og SUBklubbkomiteenv/Therese Jakobsen

Prosjekt SPRING, del 2: Marinarkeologikurs på Bømlo (25.-26 (27). mars)

25. og 26. mars holder Bergen Sjøfartsmusuem marinarkeologikurs for Bømlo sportsdykkere. Jeg har snakket med kontaktansvarlig (Paul Jørs), og vi i SUB kan få delta hvis vi vil. Det begynner med teori fredagskvelden kl. 18. Lørdag blir det dykking (for de som vil). Dersom vi i SUB ønsker å bli til søndag, skal Bømlo sportsdykkere ha klubbdykk da som vi kan få være med på. Pris for kurs: 150,- inkl. servering. I tillegg koster det kr. 100,- per natt per person (minimum 5 stykker fra SUB) og kr. 50,- per båtdykk per person (+ evt. kr. 50,- for luftfylling per flaske). Dersom vi mot formodning blir veldig mange fra SUB, så prioriteres plassene til de som ønsker å delta i Prosjekt SPRING. Dette blir ikke en ordinær SUBtur, så her ordnes skyss, utstyrslån etc av deltakerne selv (vi prøver nok å koordinere dette). Send gjerne en ikke-bindende påmelding til Ane: anemen@gmail.com dersom du vil være med.

(Foreløpig) ansvarlig (“SUB-koordinator”): Ane

NYTTIGE LENKER:

WIHAA – dette blir spennende!

Spørsmål?
Kontakt Ane Mengshoel (95905321)