Tag Archives: årsmøte

Innkalling til årsmøte i SUB lørdag 28. januar 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUDENTENES UNDERVANNSKLUBB I BERGEN SUB-BSI.

Tid: Lørdag 28. januar 2012, kl 12:00
Sted: Auditorium 4, 4. etasje, Realfagsbygget

Foreløpig saksliste

ÅM 01-2012 Godkjenning av de stemmeberettigede
ÅM 02-2012 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2012 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
ÅM 04-2012 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2012 Behandling av revidert regnskap
ÅM 06-2012 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2012 Fastsetting av medlemskontingent
ÅM 08-2012 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2012 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2012 Valg av styrerepresentanter
ÅM 11-2012 Valg av revisor(er)
ÅM 12-2012 Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner SUB-BSI er tilsluttet
ÅM 13-2012 Valg av valgkomité
ÅM 14-2012 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Medlemmer har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet. Sakene må være innmeldt til sub@uib.no innen 14. januar 2012, og fullstendig saksliste publiseres innen 21.januar 2012.

Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 vil bli lagt ut for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (21. januar 2012).

Endelig saksliste vil sammen med årsmelding for 2011 også bli lagt ut for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (21. januar 2012).

Det vil bli holdt årsfest om kvelden mer info kommer senere, men sett av dagen og kvelden!

________________________________________________________

[English, short version : Notice of the annual meeting of SUB-BSI]

The annual meeting and celebration in SUB, will be held January 28th.

The annual meeting will take place in lecture room 4 at Realfagsbygget at 12.00 o’clock. If you have any subjects for the meeting, please email sub@uib.no before January 14th.

All members are welcome.

More information about the annual party will come.

Innkalling til årsmøte i SUB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUDENTENES UNDERVANNSKLUBB I BERGEN SUB-BSI.

Tid: Lørdag 29. januar 2011, kl 12:00
Sted: Auditorium 4, 4. etasje, Realfagsbygget

Foreløpig saksliste

ÅM 01-2011 Godkjenning av de stemmeberettigede
ÅM 02-2011 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2011 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
ÅM 04-2011 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2011 Behandling av revidert regnskap
ÅM 06-2011 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2011 Fastsetting av medlemskontingent
ÅM 08-2011 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2011 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2011 Valg av styrerepresentanter
ÅM 11-2011 Valg av revisor(er)
ÅM 12-2011 Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner SUB-BSI er tilsluttet
ÅM 13-2011 Valg av valgkomité
ÅM 14-2011 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Medlemmer har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet. Sakene må være innmeldt til styret innen 15. januar 2011, og fullstendig saksliste publiseres innen 22.januar 2011.

Regnskap for 2010 og budsjett for 2011 vil bli lagt ut for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (22. januar 2011).

Endelig saksliste vil sammen med årsmelding for 2010 også bli lagt ut for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (22. januar 2011).

Det vil bli holdt årsfest om kvelden mer info kommer senere, men sett av dagen og kvelden!

———————————————————————-

[English, short version : Notice of the annual meeting of SUB-BSI]

The annual meeting and celebration in SUB, will be held January 29th.

The annual meeting will take place in lecture room 4 at Realfagsbygget at 12.00 o’clock. If you have any subjects for the meeting, please email the board before January 15th.

All members are welcome.

More information about the annual party will come.

———————————————————————-

Mvh/regards
Linn Axdal-Solli
Sekretær/Secretary

Årsmøte 2010

Innkalling til årsmøte i Studentenes undervannsklubb Bergen, SUB-BSI

Tid: Lørdag 30. januar 2010, kl 12:00
Sted: Auditorium 4, 4. etasje, Realfagsbygget

Foreløpig saksliste
ÅM 01-2010 Godkjenning av de stemmeberettigede
ÅM 02-2010 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2010 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter
til å underskrive protokollen
ÅM 04-2010 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2010 Behandling av revidert regnskap
ÅM 06-2010 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2010 Fastsetting av medlemskontingent
ÅM 08-2010 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2010 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2010 Valg av styrerepresentanter
ÅM 11-2010 Valg av revisor(er)
ÅM 12-2010 Valg av representanter til ting og møter i de
organisasjoner SUB-BSI er tilsluttet
ÅM 13-2010 Valg av valgkomité
ÅM 14-2010 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap
i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges
Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Medlemmer har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må være innmeldt til sub@uib.no innen
16. januar 2009, og fullstendig saksliste publiseres innen 23.januar
2010.

Regnskap for 2009 og budsjett for 2010 vil bli lagt ut for gjennomsyn
på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (23. januar 2010).

Endelig saksliste vil sammen med årsmelding for 2009 også bli lagt ut
for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (23. januar
2010).

Mer info om årsfesten vil komme senere.

English, short version : Notice of the annual meeting of SUB-BSI

The annual meeting and celebration in SUB, will be held January 30th.
The annual meeting will take place in lecture room 4 at Realfagsbygget
at 12.00 o’clock. If you have any subjects for the meeting, please
email sub@uib.no before January 16th.

All members are welcome.

More information about the party will come.