Samling om introduserte arter

Vi i SUB har, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Marin info, fått muligheten til å delta på to dagers dykkesamling der man kan lære mer om fremmede marine arter. Samlingen foregår på Lauvøy Fritidssenter på Askøy helgen 5. og 6. november.

Program:
Lørdag 5 november
Kl 12-13 Samling med foredrag om fremmede arter, utdeling av kompendier med identifikasjonsmateriale for fremmede arter
Kl 13 Lunsj
Kl 14-17 Dykking i nærområdet (Ved Hanøytangen) med innsamling av materiale
Kl 17-18 Identifisering og registrering av innsamlet materiale
Kl 18 Foredrag av Torleiv Brattegard: Sørlige migranter i et varmere Europa. Fototips fra Rudolf Svensen
Kl 19 Middag

Søndag 30. oktober
Kl 10-13 Dykking i nærområdet (Ågotnes)
Kl 13-15 Identifisering og registrering av innsamlet materiale
Kl 15-16 Oppsummerende samling med oversikt over hva vi har funnet og hvordan man kan rapportere funn, ta prøver etc.

Pris:
Student: 200,-
Ikke-student: 600,-

Prisen inkluderer overnatting, mat og transport. Dykkingen foregår på grunt vann og vil passe for alle sertifiseringsnivå. Drakt kan leies av SUB til 150,- for hele helgen. Annet utstyr kan lånes gratis.

Ta med:
– Fangstnett + små bokser til å samle ting i
– Kamera
– Sengetøy og håndklær.

For påmelding fyll ut skjema:

https://goo.gl/forms/38oc3ppF9J4mfUPw1