Nitroxfylling onsdag 25.aug

Onsdag starter vi med faste fyllinger av nitrox igjen!
Jeg stiller som blender og sørger for at vi har rikelig med O2 klart.

Tid: Onsdag kl 18:00
Sted: Nitroxskapet på SUB

Ta med:

 • rensede flasker
 • nitroxlappen
 • penger!
 • nye: ta med utskrift av betalt medlemskap/innmelding i nitroxgruppe

Til info for eventuelle nye:

 • SUB fyller nitrox med deltrykksmetoden, så flaskene må ha gyldig rensing
 • Det er vanligvis fylling kl 18 hver onsdag og fredag
 • Fylling av nitrox koster 50 for singel og 80 for dobbel, om man ikke er medlem i nitroxgruppen
 • Innmelding i nitroxgruppen koster 500
 • Årsavgift i nitroxgruppen er 200.
 • Første året man er med i nitroxgruppen betaler man både innmelding og årsavgift
 • Medlemmer i nitroxgruppen betaler 3,5øre pr liter O2 + 2kr pr. fylling.
 • Kun blendere utnevnt av styret har lov å fylle nitrox på SUB sitt anlegg.

G-:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *