Category Archives: klubbdykk

Ny pris på klubbdykk og klippekort

Ny pris på klubbdykk

SUB har over svært lang tid, muligens så lenge som 10 år, tatt kr 50 for å dekke deler av kostnadene ved å delta på klubbdykk. Det har vært en bevisst strategi å opprettholde en så lav pris som overhodet mulig ettersom dette anses som klubbens hovedaktivitet.

I takt med generell prisstigning har klubbdykkene i økende grad blitt subsidiert for at dette skal være mulig. Styret ønsker selvsagt at prisen på klubbdykk skal være spesiellt lav, og at denne aktiviteten fortsatt skal subsidieres. Men for at det skal være mulig å finansiere fortsatt bilhold, vedlike holde gummibåter og så videre har styret konkludert med at etter ca 10 år er det nødvendig å gjøre en justering av prisen for klubbdykk.

Ny pris for klubbdykk blir kr 75, gjeldene fom lørdag 5. september.

Dette er den minste priskorigeringen styret finner forsvarlig. Vi har fått innspill på at dette kan medføre problemer mtp veksling, og at prisen derfor burde vært satt til kr 100. Ettersom styret ser det som viktigere å opprettholde lav pris på klubbdykk kontra vekslingsproblemer, ble prisen likevel satt til kr 75. Det er derfor viktig at hver enkelt medbringer korrekt beløp (mynt) slik at det blir gjennomførbart å opprettholde en lav pris.

Klippekort ved klubbdykk

Styret undersøker muligheten for å legge til rette for bruk av klippekort ved klubbdykk. I første omgang ønsker vi tilbakemelding fra dere på hvorvidt dette kan være interessant. Detaljene er ikke avklart enda, men et par punkter ligger likevel til grunn dersom det skal være formålstjenelig for klubben:

  • det vil bli en liten besparelse ved bruk av klippekort
  • klippekortene vil, for å forenkle regnskap og økonomisk planlegging, gjelde for et kalenderår av gangen
  • klipp som ikke er benyttet ved utgangen av et gitt kalenderår vil ikke refunderes, og vil dermed være tapt.

Styret ønsker tilbakemelding på om vi skal fortsette å jobbe for ordning med klippekort, eller om vi skal beholde dagens ordning. Send gjerne din mening til styret.

Ps. Les mer om alt dette og mer på subnett.

Semesterets siste ekstraordinære klubbdykk

Hei,

før klubbdykkene starter opp på tirsdag, er planen å arrangere et vrakdykk som siste sommerdykk. Planlagt dykkemål er Kilbulk eller Haakon i området Fedje – Rongevær. Hvilket vrak som blir målet for turen vil være avhengig av vær. Vrakene ligger begge to i dybden 30 – 40m, og krever derfor en viss erfaring og helst CMAS *** eller tilsvarende.

Turen er væravhengig og vil bare arrangeres dersom forholdene tillater det. Dersom det er mulig bruker vi den store båten, ettersom den har kartplotter og ekkolodd og dermed øker sjansen for å treffe på vrakene.

Kostnad:

Ved stor båt (50 nm t/r + bensin og gangtid ved dykkested) ca 400 ved 6 stk.

Liten båt ca 150 pr pers.

Betales ved oppmøte på garagen.

Med bakgrunn i at dette er en noe utfordrende tur, og at den blir avlyst i tilfelle dårlig vær, ønsker jeg påmelding til meg pr email innen lørdag kl 18. Go eller no-go blir avgjort lørdag kveld.

10 plasser.

Minner også om klubbdykket i morgen til Glesvær.

snakkes,
arne

Ekstraordinært klubbdykk på lørdag til Glesvær

Hei alle dykkere!

Nå er sommerferien over og dere har kanskje ikke vært i vannet på en stund. Da er førstkommende lørdag en glimrende anledning til å komme seg i vannet igjen. Vi kjører da et ordinært lørdagsdykk tilrettelagt for nye dykkere men også for de som har mer erfaring.

Jeg planlegger å reise til Glesvær og dykke fra kaien der. Vi tar også med båt slik at det er mulighet for å dykke litt lengre vekk for de som ønsker det. Jeg kan nevne at vi i går dykket på Glesvær og så en enorm havål på 20m dyp.

Avreise fra garasjen kl 11. For de av dere som er nye i klubben vil jeg tilråde dere å møte senest kl 10.00.

Dere kan også sende meg en mail på forhånd slik at vi kan gi en grundig innføring i klubbens rutiner og sikkerhetsprosedyrer på fredag.

Pris på klubbdykk er fortsatt 50,- kr og leie av drakt koster 75,-

Alt annet er gratis!

Husk å ta med varme klær, mat og drikke.

Her kan dere lese om stedet:   http://www.dykkepedia.com/wiki/Glesv%C3%A6r

Mvh.
Geir André Nummedal
mob. 91514737

Oppstart av klubbdykkene

Tirsdag 25. august begynner klubbdykkene og gå som normalt igjen. Da er alle nye og gamle medlemmer velkomne til å delta. Subus og den nye båten er klar for et nytt semester med mange gode dykk og mange gode opplevelser. Listen over garasjevaktene blir oppdatert så snart hjemmesideansvarlig har mottatt dem fra de ansvarlige garasjevaktene.

Velkommen skal alle være. Og husk å respekter klubben sikkerhetsregler.

Siste klubbdykk før sommerferien

Vi går nå inn i den siste uken med dykking før vi tar sommerferie. Aller siste dykk vil være tirsdag 23. juni. Se mer i kalenderen vår.

Det vil bli stor sjangse for at garasjevakter kommer til å arrangere ekstraordinært klubbdykk i sommer. Dette vil bli annonsert på SUBnett i god tid før avgang. Ellers håper vi alle får en fin sommer med mye dykking.

God Sommer, så sees vi på sensommeren igjen 🙂