Forhåndskjøp SUBs jubileumsbok nå!

Som du kanskje veit så blir det gjeve ut ei bok i samband med SUB sitt 50-års jubileum i mars 2012. Klubben ynskjer at flest mogeleg interesserte tingar boka no! Når ein gjev ut bøker så er det slik at kostnadane kjem tidleg, men inntektene ikkje kjem før boka blir...