Tag Archives: cmas* instruktør

CMAS** Instruktørkurs februar 2012

CMASSUB-BSI inviterer herved til NDF/CMAS** Instruktørkurs i februar 2012.

OPPTAKSKRAV
19 år ved kursstart.
CMAS* apparatdykkerinstruktør.
Ytterligere praktisk erfaring som instruktør siden ervervelse av NDF/CMAS*
apparatdykkerinstruktørsertifikat.

SERTIFISERINGSKRAV
Deltakelse i all obligatorisk undervisning.
Bestått teoriprøve.
Beherske rammeplanene for NDF/CMAS to- og trestjerners apparatdykkerkurs.
Ha vært hovedinstruktør på minst ett NDF/CMAS* apparatdykkerkurs.

UNDERVISNINGSFORM
20 timer teoriundervisning.
Hjemmeoppgaver.

TIMEPLAN
Onsdag 15/2 kl 18-22
Lørdag 25/2 kl 09-17
Søndag 26/2 kl 09-17

All undervisning er obligatorisk for å bestå kurset. I tillegg til den obligatoriske undervisningen kommer hjemmeoppgaver som skal gjennomføres selvstendig eller som gruppearbeid. For eventuelle tilreisende vil det være mulig å lage en alternativ ordning for den innledende kvelden.

KURSPRIS
1500 kr

Sertifisering (250 kr) betales direkte til NDF av den enkelte

Det er plass til 12 elever på kurset.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med en av instruktørene:

Hovedinstruktør:
Peter Aglen
mobil: 98061079

Ass. instruktør:
Arne Sletteng
mobil: 90692769

Påmeldingsfrist fredag 13. januar 2012.

Interesserte til kurset må sende søknad til Peter Aglen, hvor det redegjøres for relevant erfaring og motivasjon for å ta kurset.

Ved innvilget søknad skal kursavgiften betales inn til SUBs konto 3624 56 74737 senest to uker før kursstart.

Invitasjon til CMAS Instruktørkurs i SUB

SUB-BSI inviterer herved til NDF/CMAS* Instruktørkurs i februar 2011.
Som CMAS*-instruktør kan du avholde NDF/CMAS grunnkurs og sertifisere CMAS*-dykkere.

OPPTAKSKRAV

18 år ved kursstart.
CMAS*** dykkesertifikat eller tilsvarende, for eksempel PADI Divemaster.
Normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse.

SERTIFISERINGSKRAV

Bestått teoriprøve (tilsvarende CMAS***-nivå).
Vise god evne til å kontrollere og lede en gruppe elever under dykking i basseng og sjø.
Vise god evne til å instruere og evaluere en gruppe elever i grunnleggende dykketeknikker i basseng og sjø.
Vise god evne til å kommunisere effektivt med en gruppe elever, både i forbindelse med teoriundervisning og praktisk undervisning.
Beherske rammeplanen for NDF/CMAS enstjerners apparatdykkerkurs.
Være kjent med rammeplanen for NDF/CMAS to- og trestjerners apparatdykkerkurs.

UTSTYRSKRAV

Det er krav at hver deltager har komplett eget utstyr, dvs:

 • ABC-utstyr
 • Flaske (trykkprøving ok)
 • Vest/ Vinge/ Jakke
 • Drakt type tørr med god innerbekledning
 • Pusteventil med minimum to andretrinn
 • Dybdemåler
 • Tidsmåler
 • Manometer
 • Hansker og hette om ikke drakten har dette.
 • Kniv eller annet kutteredskap
 • Kompass
 • Lykt
 • Backuplykt
 • DSMB med linerull
 • Blybelte eller tilsvarende

FORELØPIG TIMEPLAN

Onsdag 2/2 kl 18-22
Mandag 7/2 kl 18-22
Onsdag 9/2 kl 18-22
Lørdag 12/2 kl 08-20
Søndag 13/2 kl 08-20
Tirsdag 15/2 kl 18-22
Torsdag 17/2 kl 18-22
Lørdag 19/2 kl 08-20
Søndag 20/2 kl 08-20

All undervisning er obligatorisk for å bestå kurset.
I tillegg til den obligatoriske undervisningen kommer hjemmeoppgaver som skal gjennomføres selvstendig eller som gruppearbeid.

KURSPRIS

For SUB-medlemmer: 6000 kr

Øvrige: 7000 kr

Det er plass til 6 elever på kurset.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med en av instruktørene:

Hovedinstruktør:
Tom Christer Fløgstad
mobil: 46402489

Ass. instruktør:
Peter Aglen
mobil: 98061079

Ass. instruktør:
Arne Sletteng
mobil: 90692769

Påmeldingsfrist fredag 7. januar 2011.

Interesserte til kurset må sende søknad til skolesjef Anders Schouw, hvor det redegjøres for relevant erfaring og motivasjon for å ta kurset.

Ved innvilget søknad skal depositum kr 1000 betales inn til SUBs konto 3624 56 74737, senest to uker før kursstart.