CMAS** Instruktørkurs februar 2012

CMASSUB-BSI inviterer herved til NDF/CMAS** Instruktørkurs i februar 2012.

OPPTAKSKRAV
19 år ved kursstart.
CMAS* apparatdykkerinstruktør.
Ytterligere praktisk erfaring som instruktør siden ervervelse av NDF/CMAS*
apparatdykkerinstruktørsertifikat.

SERTIFISERINGSKRAV
Deltakelse i all obligatorisk undervisning.
Bestått teoriprøve.
Beherske rammeplanene for NDF/CMAS to- og trestjerners apparatdykkerkurs.
Ha vært hovedinstruktør på minst ett NDF/CMAS* apparatdykkerkurs.

UNDERVISNINGSFORM
20 timer teoriundervisning.
Hjemmeoppgaver.

TIMEPLAN
Onsdag 15/2 kl 18-22
Lørdag 25/2 kl 09-17
Søndag 26/2 kl 09-17

All undervisning er obligatorisk for å bestå kurset. I tillegg til den obligatoriske undervisningen kommer hjemmeoppgaver som skal gjennomføres selvstendig eller som gruppearbeid. For eventuelle tilreisende vil det være mulig å lage en alternativ ordning for den innledende kvelden.

KURSPRIS
1500 kr

Sertifisering (250 kr) betales direkte til NDF av den enkelte

Det er plass til 12 elever på kurset.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med en av instruktørene:

Hovedinstruktør:
Peter Aglen
mobil: 98061079

Ass. instruktør:
Arne Sletteng
mobil: 90692769

Påmeldingsfrist fredag 13. januar 2012.

Interesserte til kurset må sende søknad til Peter Aglen, hvor det redegjøres for relevant erfaring og motivasjon for å ta kurset.

Ved innvilget søknad skal kursavgiften betales inn til SUBs konto 3624 56 74737 senest to uker før kursstart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *