Valgkomiteen søker nye kandidater til styret

Valgkomiteen som ble valgt på siste årsmøte er i gang med å finne nye kandidater til styret som skal velges på årsmøtet i slutten av januar 2012.

Et styreverv i SUB gir muligheten til å være med å bestemme hvordan du vil at klubben skal bli fremover, og gir også verdifull erfaring som kommer godt med når du skal søke jobb.

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater. Du kan selvsagt foreslå deg selv, men også andre som du tror vil kunne bidra positivt i styret. Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens leder.

Valgkomiteen i SUB består av:
Arne Sletteng, leder
Joar Ludvigsen, medlem
Dag Skjelvik, medlem

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *