SUB-Garasjen ligger i Damsgårdsveien 113. Her har vi alle styremøter, og alle klubbdykk har oppmøte her.

Realfagsbygget ligger i Allègaten 41. Her har har vi normalt våre kurs og foredrag.

H-Bar ligger i Allègaten 55. Inngangen er den nærmest Garasjen fra parkeringsplassen. Her har SUB noen av sine berømte SUB-fester.