Innkalling til årsmøte i SUB lørdag 28. januar 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUDENTENES UNDERVANNSKLUBB I BERGEN SUB-BSI.

Tid: Lørdag 28. januar 2012, kl 12:00
Sted: Auditorium 4, 4. etasje, Realfagsbygget

Foreløpig saksliste

ÅM 01-2012 Godkjenning av de stemmeberettigede
ÅM 02-2012 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2012 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
ÅM 04-2012 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2012 Behandling av revidert regnskap
ÅM 06-2012 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2012 Fastsetting av medlemskontingent
ÅM 08-2012 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2012 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2012 Valg av styrerepresentanter
ÅM 11-2012 Valg av revisor(er)
ÅM 12-2012 Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner SUB-BSI er tilsluttet
ÅM 13-2012 Valg av valgkomité
ÅM 14-2012 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Medlemmer har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet. Sakene må være innmeldt til sub@uib.no innen 14. januar 2012, og fullstendig saksliste publiseres innen 21.januar 2012.

Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 vil bli lagt ut for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (21. januar 2012).

Endelig saksliste vil sammen med årsmelding for 2011 også bli lagt ut for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (21. januar 2012).

Det vil bli holdt årsfest om kvelden mer info kommer senere, men sett av dagen og kvelden!

________________________________________________________

[English, short version : Notice of the annual meeting of SUB-BSI]

The annual meeting and celebration in SUB, will be held January 28th.

The annual meeting will take place in lecture room 4 at Realfagsbygget at 12.00 o’clock. If you have any subjects for the meeting, please email sub@uib.no before January 14th.

All members are welcome.

More information about the annual party will come.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *