I SUB har vi to forskjellige systemer for Nitroxfylling. Membransystemet som fyller kontinuerlig fra kompressoren opp til 34% oksygen er gratis å bruke for alle medlemmer.

Vi har også et system for deltrykksfylling for dem som har behov for høyere oksygenprosenter enn det membranen kan levere, eller for blanding av trimix. Deltrykkssystemet administreres av Gassgruppa.
Man må være medlem av SUB for å være medlem av Gassgruppen.

Det første året man er med i Gassgruppen betaler man både innmelding og årsavgift.

Innmeldingsavgift Trimixgruppen: 750,-
Årsavgift Trimixgruppen: 750,-
Medlemmer i gassgruppen får oksygen og helium til kostpris. For tiden ligger disse prisene på 8 øre/l for oksygen og 80 øre/l for helium.

Innmeldingsavgift og årsavgift sendes på faktura – Du melder deg på ved å sende e-post til kasserer i klubben.

Til info:

  • For fylling av oksygen med deltrykksmetoden må flaskene ha gyldig rensing. Fyller man fra membrananlegget er dette ikke nødvendig.
  • Kun betalende medlemmer av gassgruppen med godkjent blendersertifikat har lov å fylle nitrox eller trimix på SUB sitt deltrykksanlegg.
  • Du må ha dykkesertifikat som er gyldig for gassen du fyller.